Novosti

27. sjednica Gradskog vijeća Ivanca u četvrtak, 15. rujna

Srijeda

Za četvrtak, 15. rujna, sazvana je 27. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Uz aktualni sat i zapisnik s prošle sjednice, na dnevnom redu je samo jedna tema – donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec.  

Tom odlukom bi Gradsko vijeće trebalo dati suglasnost Ivkom vodama d.o.o. Ivanec za pokretanje ovoga projekta, koji je inače predviđen i Strategijom grada Ivanca 2014. - 2020.

Naime, odluka predstavničkog tijela je jedan od uvjeta za prijavu toga projekta na Mjeru 7 EU Fonda za ruralni razvoj - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ (provedba tipa operacije „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“).

Rok prijave na natječaj je 5. listopada.

Ukupna vrijednost projekta je 4,59 milijuna kuna, a njegov cilj je izgradnja sanitarne kanalizacije kojom će se riješiti problem odvodnje sanitarnih voda u naselju Bedenec i osigurati priključenje kućanstava na sustav odvodnje otpadnih voda.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici s početkom u 19.30 sati.

print