Novosti

Od 1. rujna Dimnjak počinje s obavljanjem dimnjačarskih usluga: Omogućite pregled i čišćenje dimovodnih objekata

Srijeda

Grad Ivanec obavještava građane da varaždinski Dimnjak, koji temeljem koncesije obavlja dimnjačarsku službu na našem području, od 1. rujna počinje s obavljanjem dimnjačarskih usluga u novoj sezoni 2016./2017.   

Sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija te korisnici drugih građevina i uređaja dužni su koncesionaru omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.

Prema članku 12. Odluke, korisnici dimnjačarskih usluga dužni su koncesionaru omogućiti:

  • pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje
  • dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata te sezoni loženja
  • omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi

Pozivamo građane da omoguće dimnjačaru redovitu kontrolu i čišćenje dimnjaka, to više što se obavljanje dimnjačarskih poslova organizira u cilju zaštite života ljudi i imovine te sprečavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte.

Ukoliko vlasnici i korisnici dimovodnih objekata ne dopuste pregled i čišćenje dimovodnih objekata, čekaju ih novčane kazne. Sukladno kaznenim odredbama navedene Odluke, novčanom kaznom od 500 do 5.000 kuna kaznit će se pravna osoba, dok će se kaznom od 100 do 1.000 kuna kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba.

U prilogu je raspored čišćenja dimnjaka u sezoni 2016./2017.

print