Novosti

Novi fakultativni predmeti za gimnazijalce Srednje škole Ivanec u sklopu EU projekta vrijednog 1,33 milijuna kuna

Utorak

Srednja škola Ivanec dobila je odobrenje Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta za izvođenje nastave četiriju novih fakultativnih predmeta za gimnazijalce: Statistika, Eksperimentalna fizika, Digitalna kartografija i Razvoj mobilnih aplikacija. Kurikulumi za navedene fakultativne predmete razvijeni su u sklopu projekta HEUREKA – spoznajom do uspjeha koji Srednja škola Ivanec kao nositelj provodi u suradnji sa Srednjom školom Mate Blažine iz Labina. Projekt u iznosu od 1.338.338,39 kuna financiran je iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“, poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.20 Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini.

Za svaki od navedenih predmeta kroz projekt, osim kurikuluma, razvijeni su i nastavni materijali te je nabavljena i potrebna oprema. Nastava iz novo razvijenih fakultativnih predmeta odvijat će se u malim grupama uz primjenu suvremenih metoda učenja i poučavanja usmjerenih na učenike te korištenje odgovarajućih softwarea. Kroz nastavu učenici će, osim znanja vezanih uz područje predmeta, steći vještine kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema.

U sklopu fakultativnog predmeta Statistika uz nastavnicu Maricu Dolenec-Jurinić učenici će naučiti kako prikupiti podatke koji su relevantni za opis neke pojave, obraditi prikupljene podatke statističkim metodama te ih grafički prikazati, pravilno interpretirati dobivene rezultate te predvidjeti ponašanje pojava u budućnosti na temelju dobivenih modela.

Na fakultativnoj nastavi Eksperimentalne fizike uz nastavnicu Martu Bregović Flegar učenici će naučiti složiti eksperimentalni postav koristeći popis pribora, fotografiju pribora ili shemu, koristiti mjerne instrumente, izmjeriti nezavisne fizikalne veličine prema uputama, izračunati zavisne fizikalne veličine iz mjerenjem dobivenih podataka, provjeriti fizikalne zakone uspoređujući ih s rezultatima mjerenja, grafički prikazati dobivene rezultate, statistički obraditi rezultate mjerenja, koristiti programske pakete za grafičku i statističku obradu rezultata mjerenja, sastaviti pisano izvješće o provedenom mjerenju prema uputama te analizirati i interpretirati dobivene rezultate.

Uz nastavnicu Mihaelu Maček na Digitalnoj kartografiji učenici će naučiti kako prikupljati i obrađivati geografske podatke, koristiti softver za izradu digitalnih karata, koristiti GPS uređaj, samostalno izraditi tematsku kartu te pravilno analizirati prostorne pojave i procese.

Kroz predmet Razvoj mobilnih aplikacija nastavnik Davor Fodrek će učenike poučiti kako identificirati specifičnosti razvojnog procesa za mobilne aplikacije, demonstrirati razumijevanje upravljanja Android projektom koristeći razvojno okruženje Android Studija, primijeniti programske konstrukte i tipove podataka u različitim programskim zadacima, oblikovati statičke i dinamičke karakteristike objekta iz realnog svijeta u obliku podataka i niza radnji upotrebom koncepata objektno orijentiranog razvoja, osmisliti implementaciju popularnih biblioteka treće strane za olakšavanje razvoja Android aplikacija, oblikovati model podataka grafičkom notacijom, implementirati korisničko sučelje mobilne aplikacije, implementirati elemente Android aplikacije raščlanjene na slojeve na pripadajućim razinama te pripremiti infrastrukturu za lokalnu pohranu i prikaz podataka s udaljenog poslužitelja.

- Za izvođenje nastave ovim projektom educirali smo nastavnike, razvili praktične priručnike novih nastavnih sadržaja, nabavili novu opremu za kabinete, softversku podršku i druga nastavna pomagala koja će omogućiti zanimljive demonstracije i pokuse. Novi predmeti razvit će kreativnost i samostalnost učenika te će učenici usvojiti nova znanja potrebna za intelektualni razvoj, nastavak školovanja i za život. Putem interaktivnih nastavnih metoda učenici će biti aktivni sudionici procesa učenja kroz praktičan i eksperimentalan rad, koji će im omogućiti stjecanje konkretnih, praktičnih i stručnih znanja, na zanimljiv način simulirajući situacije iz stvarnog života – izjavila je ravnateljica Lidija Kozina.

print