Novosti

24. sjednica Gradskog vijeća Ivanca sazvana za četvrtak, 28. travnja

Petak

Nova, 24. sjednica Gradskog vijeća, sazvana je za četvrtak, 28. ovog mjeseca. Razlog zbog kojeg se nova sjednica saziva u razmjerno kratkom vremenu nakon prošle (održane 14. travnja), jesu izmjene u Programu javnih potreba u kulturi (od Ministarstva kulture umjesto planiranih 500.000 stiže 800.000 kuna), u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (koji se korigira za  oko 600.000 naviše za novoplanirane radove na uređenju dječjih igrališta u Kumičićevoj, Radovanu i Vuglovcu), za projekt šumske ceste Kozjak-Risje-Globočec, za otkup zemljišta za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Salinovcu i za uređenje nerazvrstane ceste uz potok Vuglovčak), zatim, za modernizaciju i nadzor odvojka u Rajterovoj i odvojka Hunjeti u Mjesnom odboru Horvatsko te za uređenje pristupnih prometnica i nabavu opreme za gospodarenje otpadom na odlagalištu u Jerovcu.

Također, pred Gradskim vijećem naći će se i prijedlog zaključka o nastavku rada Projektnog ureda Ivanec kao i odluka o kreditnom zaduženju Grada Ivanca za potrebe radova na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića Ivančice i praćenje sufinanciranja toga projekta iz dvaju EU fondova.

Spomenute izmjene rezultiraju i prijedlogom prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna Grada Ivanca koji bi s prvobitno planiranih 32 milijuna kuna trebao biti povećan na 33,4 milijuna kuna.

Početak sjednice je u 18.30 sati.

print