Novosti

U Gradskoj vijećnici održano javno izlaganje svih gradskih prostornih planova

Utorak

U ponedjeljak, 4. travnja, u ivanečkoj Gradskoj vijećnici održano je javno izlaganje svih gradskih prostornih planova. Nakon pozdravnih riječi pročelnika za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Stanka Rožmana, planove su predstavili projektanti Branimir Fojs i Patrik Filaković iz tvrtke Arheo d.o.o. – projektiranje i poslovno planiranje iz Zagreba, koja je na natječaju dobila posao izrade izmjena i dopuna prostornih planova.

Oni su ukratko izložili prijedloge IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca, IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca, II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca i II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu. Skupovima su se odazvali i zainteresirani građani koji su predlagateljima postavljali razna pitanja u vezi s novim uređenjem prostora.

Javnom izlaganju nazočili su i gradonačelnik Milorad Batinić sa zamjenikom Čedomirom Bračkom, suradnici iz gradskih službi, predstavnici Županijskog zavoda za prostorno uređenje Varaždin i drugi.

Inače, javna rasprava traje zaključno do petka, 8. travnja i dotad svi građani i pravne osobe mogu davati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na predložene prostorne planove. Prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, kao i oni bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javni uvid u predložene planove moguć je u Gradskoj vijećnici, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

print