Novosti

Obavijest o promjeni žiro računa Grada Ivanca

Petak

S danom 16. veljače 2016. godine Grad Ivanec mijenja poslovnu banku i zatvara žiro račun u VABA banci pa se od toga dana sve uplate usmjerene prema Gradu mogu obaviti na novi žiroračun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. - IBAN 9723600001815600004.

U slučaju eventualnih nemogućnosti plaćanja svojih obveza prema Gradu Ivancu, a na temelju postojećih naloga za plaćanje, molimo da se javite u Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b ili na tel. 404 870, 404 878 i 404 882 (042).

print