Novosti

Sastanak s udrugama u Gradskoj vijećnici o kriterijima financiranja i ugovaranja programa i projekata u 2016.

Četvrtak

Nova, opsežnija, transparentnija, ali i postrožena zakonska regulativa o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge bila je tema održanog informativnog sastanka u Gradskoj vijećnici u srijedu, 20. siječnja.

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Grada Ivanca Marina Držaić okupljene je predstavnike udruga s ivanečkog područja informirala o postupku kandidiranja programa i projekata na Javni natječaj za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, humanitarnoj i socijalnoj djelatnosti, unapređenju kvalitete života osoba starije dobi te ostalih programa, koji je 14. siječnja raspisao Grad Ivanec.

Zakonska regulativa je postrožena, udruge moraju poštovati odredbe zakona bez obzira na to koji iznos potpore ostvare za svoj program ili projekt. Vrlo je opsežna dokumentacija potrebna za prijavu na raspisani natječaj. Sredstva će se udrugama isplaćivati isključivo za odobrene programe i projekte, a financiranje izvan tih okvira i bez prijava na natječaj nije predviđeno, a niti je dopušteno. S obzirom na to da je dokumentacija zahtjevna i da su predstavnici udruga imali niz pitanja o tome kako u obrascima prikazati pojedine troškove udruge, rečeno je da se za svu operativnu pomoć u vezi s time mogu obratiti gradskim službama.

Inače, za programe i projekte u kulturi Grad Ivanec osigurao je 186.000 kuna, za programe humanitarne i socijalne djelatnosti predviđeno je 45.000 kuna. Daljnjih 36.750 kuna predviđeno je za unapređenje kvalitete života starije dobi, dok je još 52.500 kuna planirano za ostale udruge i njihove programe. Minimalni iznos sredstava koji udruge mogu tražiti po objavljenom natječaju je 1.000 kuna, dok je maksimalni iznos 30.000 kuna.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 14. veljače 2016. godine

print