Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 22. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 23. sjednice gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca