Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca