Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca