Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje  predškolskog odgoja djece  u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2022. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini