EU projekti Grada Ivanca

Aktualni projekti

Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

NAZIV PROJEKTA: Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec
Ukupna vrijednost projekta: 1.108.556,78 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 942.273,26 kn

Kratki opis projekta:

Grad Ivanec prijavio sa na ovaj Javni poziv s ciljem uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i javnog interesa. U sklopu projekta Grad Ivanec nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. To će građanima omogućiti razvrstavanje otpada, što će u konačnici rezultirati povećanim količinama odvojeno prikupljenog i posljedično recikliranog otpada, smanjenjem udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenjem odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017 - 2022 godine. Planirana je nabava sljedećih spremnika: spremnici za papir - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za plastiku - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za biootpad - kante 120 litara -100 komada i kante za biootpad od 240 litara - 26 komada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Nauče li građani pravilno postupati s otpadom, doprinijet će se smanjenoj količini otpada koji svakodnevno nastaje, stvorit će se sustav kružnog gospodarenja otpadom u kojem će se otpad početi percipirati kao vrijedan i iskoristiv resurs, a ne kao smeće. Upravo nabavljeni spremnici omogućit će pravilno postupanje i razvrstavanje otpada koji će se moći ponovo iskoristiti. Spremnici za papir i plastiku omogućit će i olakšati odvojeno prikupljanje papira i plastike koji se dosad prikupljao u vrećama koje su i same postajale otpad. Građani koji će se pridržavati uputa i reciklirati imati će konkretne koristi, što će se vidjeti na njihovim računima za odvoz otpada. Recikliranjem i ponovnim korištenjem otpada smanjit će se količina miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima, što će doprinijeti očuvanju prirodnih resursa područja i smanjenju zagađenja okoliša. Sprječavanjem novih zagađenja neće doći do klimatskih promjena, koje rezultiraju negativnim utjecajem na zdravlje ljudi mortalitetnim posljedicama na biljni i životinjski svijet, što utječe na bioraznolikost područja. Očekuje se da će nabava spremnika generirati pozitivne promjene po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a prve rezultate primijetit će gradsko komunalno poduzeće Ivkom d. d. Vodit će se relevantne statističke evidencije i usporedne analize u odnosu na dosad prikupljene podatke koji se tiču količina prikupljenog otpada i količina sortiranog otpada koji se može reciklirati na administrativnom području grada.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. - 2021.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma Gornji Jerovec

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 293.982,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 252.000,00 kuna

Kratki opis projekta:

Projekt Rekonstrukcija društvenog doma – Gornji Jerovec obuhvaća građevinsko-obrtničke radove pripremne radove, radove demontaže, tesarske, zidarske, izolaterske, krovopokrivačke, limarske, stolarske, keramičarske, soboslikarsko ličilačke, fasaderske, kamenorezačke, bravarske radove te sanitarnu opremu. U sklopu provedbe projekta izvodit će se i montažni radovi na nemjerenom i mjerenom dijelu plinske instalacije. U konačnici će se izvesti i zahvati na sustavu grijanja s ciljem poboljšanog gospodarenja energijom i očuvanja topline čime će se osigurati racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je osigurati društvenu i javnu infrastrukturu mještanima Gornjeg Jerovca. Ulaganjem u naselje izvan Ivanca osigurava se ujednačen infrastrukturni, kulturni i društveni razvoj centra grada i okolnih naselja.

Rekonstrukcijom Društvenog doma mještani će dobiti centralno mjesto za razna okupljanja, održavanje manifestacija, očuvanja običaja i tradicije, održavanje sportskih događaja, sastanaka mjesnih odbora, javnih tribina i edukacija i sl. Također, osigurat će se prostor za rad organizacija civilnog društva.

Projektom će se rekonstruirati i opremiti društveni dom u Jerovcu Gornjem od ukupno 66,14 m2 bruto površine. 

Obnovom Društvenog doma  osigurat će se racionalna upotreba energije u građevini društvenog doma Jerovec Gornji.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. godina

Kontakt osoba:

Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404883
E: marina.drzaic@ivanec.hr

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: "Promicanje europskog načina života, izgradnja solidarnosti i interkulturnog dijaloga (PRO EU)"

NAZIV PROJEKTA: "Promicanje europskog načina života, izgradnja solidarnosti i interkulturnog dijaloga (PRO EU)"

NAZIV PROGRAMA: Europa za građane

NOSITELJ PROJEKTA: Ljudska univerza Ormož

PARTNERI: Udruga udomitelja Nada Ivanec (Hrvatska) uz potporu Grada Ivanca te udruge iz Poljske, Rumunjske i Srbije

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 17. siječnja 2020. do 19. siječnja 2020. godine

MJESTO PROVEDBE: Ormož (Slovenija)

KRATKI OPIS PROJEKTA:

U projektu je sudjelovalo 350 građana, među kojima je 170 sudionika bilo iz Ormoža (Slovenija), 100 sudionika iz Ivanca (Hrvatska), 25 sudionika iz Bytoma (Poljska), 25 sudionika iz Tșșnade (Rumunjska) i 30 sudionika iz Iriga (Srbija).

Projekt je započeo u petak, 17. siječnja, svečanim otvaranjem u Domu kulture u Ormožu. Partneri su se predstavili kratkim promotivnim video uratkom svojih gradova, a predstavnici partnerskih organizacija dodatno su predstavili svoje organizacije. 

Otvorenje se prvenstveno odnosilo na upoznavanje partnerskih organizacija i promicanje solidarnosti. U kulturnom programu nastupili su učenici Glazbene škole Ormož s pjesmama iz svih zemalja sudionica. Nakon svečanog otvaranja predstavnici partnera prisustvovali su sastanku s gradonačelnikom Ormoža Danijelom Regrutimom te su razgovarali o mogućnostima daljnje suradnje.

Kasnije su se u prostorijama dvorca Ormož i muzeja Ormož održale radionice izrade tradicionalnih proizvoda. Istodobno je vođeno pet radionica, a svaku radionicu vodio je jedan od partnera. Narodno sveučilište Ormož organiziralo je radionicu za izradu ukrasa od krep papira, partneri iz Poljske vodili su radionicu izrade keramičkog cvijeća u obliku mozaika, Udruga udomitelja Nada Ivanec pripremila je radionicu izrade srca. Partneri iz Rumunjske izrađivali su narukvice na njihov tradicionalni način, a partneri iz Srbije vodili su radionicu izrade svijeća i predstavili su svoju tradiciju pletenja. Sudionici su prisustvovali radionicama u skupinama, a iste su činili pripadnici svih zemalja partnera. Grupe su se izmjenjivale tako da su svi sudionici prisustvovali svim radionicama.

Pri registraciji su primili i torbu u koju su mogli pohraniti suvenire koje su napravili. Istovremeno je u prostorijama Muzeja Ormož organizirana manja izložba s tradicionalnim proizvodima iz pojedinih zemalja. Svrha radionice i izložbe bilo je povezivanje svih sudionika, promicanje interkulturalnog dijaloga, upoznavanje i prihvaćanje različitih kultura, tradicije i solidarnosti.

U subotu, 18. siječnja, održano je predstavljanje programa Europske snage solidarnosti.  Svrha prezentacije bila je predstavljanje programa ostalim partnerima te istaknuti važnost i pozitivne učinke volontiranja.

Održana je i panel diskusija u koju su se uključili volonteri predstavljajući vlastite projekte. Tako su sudionici imali priliku vidjeti niz projekata koje partneri provode i razmotriti mogućnosti izrade novih projekata. Cilj  je potaknuti veće uključivanje lokalnih sudionika i veća suradnju na razini EU. Polaznici su razgledali grad Ormož i Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. Neki od sudionika posjetili su osnovnu školu i dječji vrtić. 

Organiziran je i  interkulturalni kviz s pitanjima koja se odnose na stereotipe zemalja partnera. Svaki partner pripremio je pet pitanja na koja su odgovarali sudionici. Bili su formirani mješoviti timovi, na način da je u svakom timu sudjelovao po jedan predstavnik. Kvizom je potaknuto sudjelovanje predstavnika organizacija, međukulturalni dijalog, upoznavanje i prevladavanje stereotipa.

U nedjelju, 19. siječnja, provedena je evaluacija projekta s predstavnicima partnerskih organizacija u obliku intervjua. Evaluacijom se procijenilo da je projekt bio uspješan i raspravljalo se o daljnjim koracima ka promicanju solidarnosti, volontiranja i interkulturalnog dijaloga.

Prije aktivnosti u Ormožu održane su pripremne radionice u partnerskim zemljama  gdje su se kreirala pitanja za interkulturalni kviz.

Aktualni projekti

WiFi4EU

NAZIV PROJEKTA: WiFi4EU
NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 EURA
Iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 EURA

Kratki opis projekta:

WiFi4EU je inicijativa Europske Komisije kojom se osigurava visokokvalitetan besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za WI-FI na javnim prostorima, kao što su parkovi, trgovi, uprave, javne zgrade itd.

Na natječaju u sklopu europske inicijative WiFi4EU, Gradu Ivancu dodijeljen je voucher u vrijednosti od 15.000 eura. Dodijeljenim sufinanciranjem Grad Ivanec izgradit će besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnim prostorima.

Dodijeljenim sredstvima financiraju se troškovi za opremu i instalaciju pristupnih točaka za bežični Internet, a takvih će se u sklopu projekta opremiti ukupno 11 (9 vanjskih i dvije unutarnje) – po dvije na Gradskoj vijećnici i na Kinu Ivanec, tri točke su na Muzeju planinarstva te po jedna na objektima Poduzetničkog inkubatora, Policijske postaje, FINA-e te na gradskoj tržnici.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Osigurati besplatan pristup Internetu za građane i posjetitelje preko točaka za WI-FI  u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. godina

Kontakt osoba:
Stjepan Vincek, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404879
E: stjepan.vincek@ivanec.hr

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Društvenog doma Lančić-Knapić

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova Društvenog doma Lančić-Knapić

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.2.1.04.0544

Ukupna vrijednost projekta: 1.080.357,63 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi: 942.825,38 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 526.495,60 kuna

Udio Grada Ivanca: 553.862,03 kuna

Kratki opis projekta: Predmet ovog projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade Društvenog doma Lančić-Knapić, na adresi Knapić 2, Knapić, 42240 Ivanec. Prostor Društvenog doma trenutno koristi Društvo za športsku rekreaciju Lančić-Knapić. Loše stanje zgrade posljedica je dotrajalosti Doma s obzirom da je on izgrađen 1985. godine te zahtjeva hitnu obnovu kako bi se navedene aktivnosti koje se provode u Domu mogle i dalje nesmetano održavati.

Provedba projekta obuhvaća sljedeće zahvate na predmetnoj zgradi: građevinsko-obrtničke mjere, elektrotehničke mjere i strojarske mjere. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE mjere uključuju: Toplinsku izolaciju vanjskog zida grijanog prostora, toplinska izolacija zida prema negrijanom prostoru, toplinska izolacija poda prema tlu te poda prema negrijanom podrumu, toplinska izolacija krova te stropa grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom prostoru, zamjena postojeće stolarije s energetski učinkovitom. ELEKTROTEHNIČKE MJERE uključuju: Elektroinstalacijski krugovi za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija i dr. trošila u funkciji EnU i OiE te zamjenu neučinkovitih rasvjetnih tijela, s energetski učinkovitim. STROJARSKE MJERE uključuju: Zamjenu postojećeg sustava grijanja prostora s grijanjem preko kondenzacijskog kotla i radijatora s termostatskim radijatorskim ventilima te sustav pripreme potrošne tople vode s OiE, preko solarnih kolektora

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Nakon provedbe planiranih mjera definiranih glavnim projektom postići će se značajne uštede potrebnih energenata za normalno funkcioniranje zgrade. Nakon energetske obnove ostvarit će se ušteda od 53,53% potrebne toplinske energije, dok će se potrošnja isporučene toplinske energije smanjiti za 61,41%. Također, doći će do smanjenja primarne potrošnje energije za  61,07%. Provedbom mjera energetske obnove doći će i do smanjenja emisije CO2. Postići će se smanjenje emisije za 61,36%. Navedena obnova i mogućnost korištenja doma kroz cijelu godinu omogućit će da se dom da na korištenje društvima za sportsku rekreaciju za razne sportske manifestacije, razne društvene sportske igre i manifestacije. Da bi se osigurala dugotrajna održivost objekta održavanje će se izvoditi prema uputama i preporukama proizvođača novo ugrađene opreme. Osim izravnih koristi za mještane Lančića i Knapića te ostale korisnike doma, provedbom projektnih aktivnosti ulaganja u mjere obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti ostvaruje se i pozitivan utjecaj na okoliš. Ulaganje doprinosi smanjenju udjela u ukupnoj potrošnji energije iz konvencionalnih izvora, smanjenju emisije CO2, postiže se održiva opskrba energijom te doprinosi zaštiti okoliša, očuvanju prirodnih resursa općenito i daje pozitivan odgovor na klimatske izazove.

 

Razdoblje provedbe projekta:

ožujak 2019. – veljača 2020. godine

Kontakt osoba:

Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b

T: 0038542404883

E: marina.drzaic@ivanec.hr

Aktualni projekti

Naziv projekta "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)"

Instrument za povezivanje Europe

Naziv i trajanje projekta: "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)" u  jednogodišnjoj suradnji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80.

Kratki opis projekta: Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) i nastavlja na rezultate dva prethodno financirana CEF projekta u okviru kojih je platforma "eRačun za državu" nadograđena i usklađena s Europskom normom (EN), razvijene su eDelivery PEPPOL pristupne točke te je započeta integracija jedinica lokalne i regionalne samouprave na navedenu platformu.

Cilj projekta: Poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu".

Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Naziv korisnika: GRAD IVANEC

  • Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: Grant Agreement under the connecting Europe Facility (CEF)- Telecommunications Sector, Agreement No INEA/CEF/ICT/A2017/1557629
  • Ukupna vrijednost ugovora: 2.348,65 EUR
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 2.348,65 EUR
  • Bespovratna sredstva EU: 1.761,49 EUR (75 %)
  • Udio Grada Ivanca: 587,16 EUR  (25 %)

Razdoblje provedbe projekta:

  • rujan 2018. – rujan 2019. godine

Kontakt osoba:

Maja Darabuš, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542492870
E: maja.darabus@ivanec.hr

Više vijesti o projektu: