Završeni projekti

EU projekti Grada Ivanca

Završeni projekti

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec

Opis projekta: izvođenje građevinskih i drugih radova na energetskoj obnovi zgrade u Ivancu, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, na građevnoj čestici zemljišta označenoj kao k.č.br. 2743, upisanoj u z.k.u.l. 6865, k.o. Ivanec
 

Ciljevi i očekivani rezultati: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, koji pridonosi ostvarenju ciljeva iz Direktive o energetskoj učinovitosti ( 2012/27/EU).Projekt kroz mjere energetske učinkovitosti  postiže uštede u potrebnoj  energiji za grijanje,poboljšava samoodrživost objekta, značajno poboljšava uvjete života i rada u vrtiću ciljanim skupinama/ djeca – polaznici vrtića, i djeca /ostali korisnici vrtićkih programa / dobivaju bolje uvjete boravka, bolju kvalitetu i raznovrsnost usluge programa i opreme koju djeca koriste, omogućava se produženi boravak, te  osigurava veća sigurnost boravka i rada sa djecom. Zadovoljstvo djece , roditelja i zaposlenika uz značajnu komponentu uštede na energiji, što omogućava preusmjeravanje sredstava na osnovnu djelatnost predškolske ustanove.

Ukupna vrijednost projekta: 1.570.290,70 HRK
Prihvatljivi troškovi: 1.425.252,08 HRK
Bespovratna sredstva: 997.676,46 HRK
Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 427.575,62 HRK
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 570.100,84 HRK
Grad Ivanec: 572.614,24 HRK
Razdoblje provedbe projekta za radove: ožujak – rujan 2016.
 

Kontakt osoba:
Voditelj projekta/ Marina Držaić, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9B,
T: 0038542404883,  00385994404883,
E: marina.drzaic@ivanec.hr