Projektni ured - Suradnja s projektnim uredom

Projektni ured - Suradnja s projektnim uredom

Suradnja s Projektnim uredom

Projektni ured Grada Ivanca, u kojem je zaposleno šestero ljudi, nudi širok spektar usluga, u svrhu ostvarivanja i zadržavanja konkurentnosti na tržištu. Projektni tim Grada Ivanca odlikuje se razumijevanjem problematike vezane uz EU fondove, ažurnosti, komunikacijskim vještinama te koordiniranim radom u timu. Suradnja s Projektnim uredom definirana je ugovorom o suradnji koji se sklapa između Poslovne zone Ivanec d.o.o. i klijenta. Ponuđena tri paketa usluga definirana su kroz tri moguća ugovora.

 

1. Ugovor o pružanju usluga promocije

Aktivnosti koje se mogu definirati ugovorom:

 • Promocija, osmišljavanje promotivnih materijala (letak, brošura, logo, katalog proizvoda i sl.)
 • Vođenje profila na stranicama Poslovne zone Ivanec d.o.o. i Poslovnog kluba Ivanec
 • Predstavljanje poduzeća na raznim sajmovima i poslovnim događanjima sukladno godišnjem planu predstavljanja na sajmovima Grada Ivanca
 • Youtube kanal (snimanje poduzeća u njihovom radnom okruženju)
 • Internet oglašavanje - Digitalni marketing (SEM, SEO)
 • Web stranica - izrada prema ponuđenom predlošku

 

2. Ugovor o kontinuiranom pružanju informativnih i savjetodavnih usluga

Aktivnosti koje se mogu definirati ugovorom:

 • Desk istraživanje - prikupljanje podataka sukladno potrebama klijenta
 • Redovito informiranje i savjetovanje klijenata
 • Predlaganje prihvatljivog javnog poziva i izvora financiranja
 • Definiranje i razrada koncepta projekta
 • Pomoć pri definiranju i povezivanju s potencijalnim partnerima
 • Savjetovanje kod pripreme detaljnog plana aktivnosti
 • Vođenje profila na društvenim mrežama

 

3. Ugovor o pripremi projektne dokumentacije

Aktivnosti koje se mogu definirati ugovorom:

 • Izrada poslovnih planova
 • Izrada marketinških strategija
 • Izrada investicijskih studija
 • Izrada strateških planova za JLS-ove (okolne općine)
 • Izrada aplikacijskih obrazaca za prijavu projekata na EU fondove, nacionalne fondove i natječaje Ministarstava
 • Pomoć u izradi troškovnika
 • Pomoć kod provedbe i praćenja projekta te izvještavanja o utrošku sredstava
 • Administrativne usluge

Suradnja i usluge koje nudi Projektni ured Grada Ivanca rezultat su istraživanja tržišta te razumijevanja konkretnih potreba i zahtjeva klijenata. Projektni je ured u samo godinu dana kontinuiranog rada održao preko 160 individualnih sastanaka s poduzetnicima, obrtnicima i OPG –ovcima, sklopio je 82 ugovora o suradnji, izradio je 36 projekta za gospodarstvenike, škole, udruge i Grad Ivanec. Stečeno radno iskustvo i dosadašnji rezultati rada garancija su kvalitete, stručnosti i uspješnosti projektnog tima.

Povezani dokumenti

print