Strateški dokumenti

Prostorni planovi

II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca – ponovna javna rasprava“