PLAĆE, NAKNADE I USTROJ

uo za lok. samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Gradska uprava