Za investitore

Zašto ulagati u Ivancu?

Zašto ulagati u Ivancu?.

Industrijska zona Ivanec

Lokacija Industrijske zone Ivanec

 •  Industrijska zona Ivanec nalazi se uz glavne prometnice: državna cesta D35 Varaždin-Ivanec-Đurmanec-Krapina
 •  neposredna blizina željezničke pruge Ivanec-Golubovec
 •  između autocesta Macelj-Zagreb i Varaždin-Zagreb

Površina

 • 300.000 m2, sukladno urbanističkom planu Grada Ivanca
 • maksimalno slobodno za ulaganje: 185.000 m2
 • otkupljeno od privatnih vlasnika i odmah spremno za ulaganje: do 13.000 m2

Namjena

 • industrijski pogodni i postrojenja
 • velike radionice
 • ostalu industriju koja ne zagađuje

Ciljevi

 • povećanje broja novootvorenih radnih mjesta u industrijskom sektoru
 • povećanje broja ulagača
 • povećanje prepoznatljivosti ivanečkog kraja kao ulagačkog odredišta

Planirani broj tvrtki: do 10

Sadašnji broj tvrtki: 7

Tvrtke u Industrijskoj zoni:
 

 • WENKER-KRIŽANEC d.o.o.
 • SOLIDA d.o.o.
 • IVKOM d.d.
 • IVKOM-VODE d.o.o.
 • IVKOM-PLIN d.o.o.
 • BGW d.o.o.

Dinamika realizacije:

 • Sukladno Programu razvoja Industrijske zone Ivanec 2016.-2020. godine

Prednosti:

 • povlastice i olakšice za investitore kod kupnje, gradnje i poslovanja

Izvori financiranja projekta:

 • Grad Ivanec, Poslovna zona Ivanec d.o.o., EU-fondovi, nacionalni programi

Nositelj projekta:

 • Poslovna zona Ivanec d.o.o.

Prednosti i mogućnosti Industrijske zone:

 • dobar geografski položaj
 • uređen urbanistički plan
 • olakšice i povlastice za investitore
 • konkurentne cijene zemljišta
 • iskazan konkretan interes za uključivanje u zonu
 • mogućnost prostornog širenja zone
 • podrška projektu na lokalnoj i nacionalnoj razini
 • primjeri realiziranih uspješnih domaćih i stranih ulaganja i Varaždinskoj županiji
 • povezivanje malih lokalnih poduzetnika sa stranim ulagačima- razvijanje partnerskih odnosa i širenje tržišta kupaca i dobavljača
 • uspješna velika poduzeća (drvna, obućarska, mesna, građevinska, prerada metala) sa kvalitetnom razvojnom, kadrovskom i sirovinskom bazom
 • raspoloživa radna snaga za radno-intenzivne djelatnosti
 • mogućnosti financiranja iz EU fondova
 • moderno zakonodavstvo koje jednako tretira domaći i strani kapital

 

Povlastice i olakšice: što nudimo investitorima?

Olakšice za greenfield ulaganja

 • KONKURENTNA CIJENA ZEMLJIŠTA – od 10-12 eura/m2 (PDV uključen)
 • usluga otkupa zemljišta uz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa za poznatog investitora
 • 100% oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa (trajno)
 • obročno plaćanje ugovorene cijene komunalnog opremanja- maksimalno do 5 godina, uz period počeka od 2. godine
 • umanjenje cijene komunalnog opremanja od 5% na ukupnu cijenu komunalnog opremanja, uz uvjet jednokratnog plaćanja kod sklapanja ugovora o komunalnom opremanju
 • 100% oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za prvih 5 godina poslovanja, od trenutka stavljanja objekta u funkciju
 • 100% oslobođenje od plaćanja troškova prenamjene zemljišta (prilikom ishođenja građevinske dozvole)
 • obveza izgradnje objekta i početka poslovanja u roku od 2. godine od sklapanja ugovora
 • rezervacija zemljišta na rok od godinu dana, bez naknade, uz obvezu sklapanja predugovora o kupoprodaji predmetnog zemljišta
 • mogućnost prilagodbe veličine čestice potrebama investitora
 • mogućnost prijenosa olakšica i povlastica na trećeg investitora (novog ili najmoprimca) uz uvjet reguliranja istih kroz uređenje međusobnih odnosa postojećeg investitora, novog investitora/najmoprimca, Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Olakšice za brownfield investicije

 • 100% oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina
 • 15% umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa
 • obročna otplata komunalnog doprinosa

Administrativne usluge

 • priprema i provedba EU projekata za investitore u zoni po povlaštenim cijenama
 • stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji investicije
 • pomoć investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, poslovnim savjetnicima, komunalnim tvrtkama
 • članstvo u Poslovnom klubu

 

Što kupujete kad plaćate cijenu komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec?
 

 • isplaniran teren i uređen okoliš
 • uređenu oborinsku odvodnju i mrežu kanalizacije
 • uređene vodovodne instalacije do parcele- priključni cjevovodi, hidrantska instalacija
 • uređene priključne vodove za struju do parcele
 • instalaciju plinskih priključaka
 • uređene DTK i telefonske priključne instalacije
 • isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupe, te uređene zelene javne površine
 • javnu rasvjetu

Kontakt :

Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec,
T: 0038542404872
Fax: 0038542781103
W: www.ivanec.hr
Kontakt osoba: gradonačelnik Milorad Batinić

Poslovna zona Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec
T: 0038542492870
Fax: 0038542781103
W: www.poslovna-zona-ivanec.hr
Kontakt osoba: direktor Lana Labaš