Javna nadmetanja

Javna nabava

Javna nadmetanja

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC1-018 i izgradnja parkirališta od lokalne ceste LC 25118 do izvora Šumi

Objava: Poziv na nadmetanje 2018/S 0F2-0009537
Objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave  13.4.2018 13:02:11
Krajnji rok za dostavu ponuda 04.05.2018. u 12:00 sati