Lokalni izbori 2021.

Izbori

Lokalni izbori 2021.

NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE – Raspored dežurstva na dan 08.05.2021. godine

Dežurstvo se osigurava kako bi članovi nadležnih izbornih povjerenstava mogli biti podrška izbornim sudionicima sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava Republike Hrvatske u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe

Dežurstvo na dan 08.05.2021. godine, u vremenu od 08,00-16,00 sati 

Članica Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ivanca zadužena za nadzor financiranja izborne promidžbe:  

Irena Kresonja 
Kontakt: 091/4404-893
e-mail: irena.kresonja@ivanec.hr 

Kontakt podaci svih osoba zaduženih za nadzor financiranja izborne promidžbe navedene su u linku koji se nalazi u samoj aplikaciji Nadzor financiranja izborne promidžbe.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA IVANCA

Lokalni izbori 2021.

Obavijest članovima biračkih odbora

EDUKACIJA ZA RAD NA LOKALNIM IZBORIMA

Na web stranici https://www.izbori.hr/site/izbori-referendumi/lokalni-izbori/lokalni-izbori-2021/aktualnosti-2878/biracki-odbori-2884/2884 DIP je objavio

  • Podsjetnik za rad biračkih odbora na lokalnim izborima i
  • webinar za članove biračkih odbora.

Također, na poveznici 

nalaze se Obvezatne upute broj L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto od 14. travnja 2021., prema kojima postoji mogućnost glasovanja slijepe, slabovidne ili druge osobe s tjelesnom manom uz pomoć druge pismene osobe koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.

Lokalni izbori 2021.

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ivanca i pravovaljane kandidature za izbor Gradonačelnika Grada Ivanca

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanca prihvatilo je i objavljuje pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ivanca i pravovaljane kandidature za izbor Gradonačelnika Grada Ivanca, dana 30. travnja 2021. godine u 09,00 sati, od kojeg trenutka teče rok za prigovor

Lokalni izbori 2021. Mjesni izbori 2021

Raspored dežurstva gradskog Izbornog povjerenstva Grada Ivanca

1. Mjesto i vrijeme zaprimanja prijedloga kandidacijskih lista i kandidata te ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature

Ovjera očitovanja o prihvaćanju kandidature vršiti će se, a prijedlozi kandidacijskih lista i prijedlozi kandidatura (nastavno: prijedlozi) zaprimati u prostorijama Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec, i to:

  • 24. i 25. travnja 2021. – od    10,00 do 14,00 sati
  • 26. i 27. travnja 2021. – od      7,00 do 15,00 sati
  • 28. travnja 2021.         – od      8,00 do 20,00 sati
  • 29. travnja 2021.         – od      8,00 do 24,00 sata.

2. Predaji prijedloga može prisustvovati maksimalno 5 osoba predlagatelja.

3. Najava predaje prijedloga

Preporučuje se predlagateljima da predaju prijedloga najave Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Ivanca na:

Predlagatelji koji ne najave predaju prijedloga neće moći započeti s predajom sve dok Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanec ne preuzme prethodne najave za to vrijeme.

Tijekom zaprimanja prijedloga zabranjeno je zadržavanje u prostorijama Grada Ivanca, osim osoba koje u tom trenutku predaju prijedlog.

4. Poštivanje ovih uputa te preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Pozivaju se svi sudionici postupka ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature i podnošenja prijedloga na poštivanje ovih Uputa, kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo izdanih u svrhu zaštite sudionika tijekom izbornog procesa.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVA
GRADA IVANCA