Lokalni izbori 2017.

Izbori 2017

Izbori

Lokalni izbori 2017.

Obrasci za provedbu kandidiranja – gradonačelnik

 

 • OLN-1 Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata političke stranke/političkih stranaka
 • OLN-2 Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata grupe birača
 • OLN-3 Obrazac za prikupljanje potpisa birača uz kandidaturu za
 • OLN-4 Očitovanje kandidata/zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature
 • OLN-5 Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidata i zamjenika kandidata
Lokalni izbori 2017.

Obrasci za pripremu i provedbu izbora - kandidiranje

 

 • OLS-1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove
 • OLS-2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove
 • OLS-3 Obrazac za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju
 • OLS-4 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
 • OLS-5 Izjava kandidata državljana druge članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje 
 • OLS-6 Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova