Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Ljljana Risek, dipl.polit.
Pročelnica
Telefon: (042) 492- 872
E-mail: ljiljana.risek@ivanec.hr

 

 • stručne, organizacijske i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima;
 • obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada;
 • izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik iz oblasti odjela;
 • uređivanje i izdavanje informativnih gradskih novina;
 • sudjelovanje u organiziranju kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad;
 • suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja;
 • zaprimanje, evidentiranje, distribuiranje upita, te poslove povratnog informiranja na upite građana;
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom;
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela iz oblasti odjela;
 • provođenje aktivnosti i poslova suradnje s vjerskim zajednicama, gradovima partnerima Grada i s ostalim međunarodnim subjektima;
 • u ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug
print