Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 22. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 20. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 19. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 18. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 17. sjednici Gradskog vijeća