Gospodarstvo

Gospodarstvo

Grad Ivanec jedan je od nositelja gospodarskog razvoja te se svrstava među najznačajnije industrijske kapacitete u Varaždinskoj županiji. Izraženije mijenjanje gospodarske strukture na području današnjeg Grada Ivanca počinje sredinom 19. stoljeća kada je pušten u pogon paromlin, prvi takve vrste u tadašnjoj Hrvatskoj, koji je predstavljao značajni prerađivačko-industrijski kapacitet.

Nakon toga otpočelo se razvijati rudarstvo koje predstavlja stup gospodarskog razvoja ivanečkog područja idućih stotinjak godina, započelo je vađenjem cinkove rude, a nastavljeno vađenjem ugljena 1870. godine. Vađenje ugljena dugo je vremena bilo okosnica nepoljoprivredne proizvodnje na području današnjeg grada.

Osim rudarstva nositelj mijenjanja ekonomske strukture područja bilo je iskorištavanje šuma i razvoj trgovine – prodavaonice, gostionice, obrt i kućna radinost.

Nakon drugog svjetskog rata uspostavljen je privredni sustav i politika razvitka na dominantnoj ulozi društvenog vlasništva, a transformacija strukture privrede započela je desetak godina nakon svršetka rata. Iako je u tom razdoblju otpočelo i odumiranje vađenja ugljena u ivanečkim ugljenokopima, ostvaren je i dinamičan prirodni rast pošto je značajnija izgradnja industrijskih kapaciteta započela iz sredstava «supstitucije», koja su bila dodijeljena zbog planskog zatvaranja ivanečkih ugljenokopa.

 

Industrija

 

Okosnicu industrijske proizvodnje predstavljala je metaloprerađivačka industrija, a značajan udio ima proizvodnja građevinskog materijala, drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, prerada kože – gornji dijelovi obuće i dječja obuća, papirna industrija – ambalaža, elektro industrija te prehrambena industrija.

Hrvatska je 90.-tih godina bila suočena s ratom i njegovim posljedicama, mogućim pogreškama u privatizaciji, problemima tranzicijskog restrukturiranja, što se sve očitovalo gubitkom tržišta, padom bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, investicija, zaposlenosti, potrošnje, standarda i življenja u cjelini. Naznačeni problemi bili su naglašeni i na području Grada Ivanca. Iz bivše sustava 1990. godine naslijeđeni su višestruki problemi u ukupnom gospodarstvu tadašnje Općine Ivanec. Po strukturi djelatnosti to su bila uglavnom radno-intenzivna poduzeća s prekobrojnim zaposlenima, a metalo-prerađivačka djelatnost oslonjena na istočno područje čija su tržišta u cijelosti izgubljena i sa znatnim nenaplaćenim potraživanjima.

Zbog navedenog dolazi do značajnog smanjenja proizvodnje, do otpuštanja prekobrojnih radnika te do zatvaranja pojedinih gospodarskih subjekata (Jedinstvo, Končar, Itas, VIS).

Na području grada Ivanca danas djeluje nekoliko većih gospodarskih subjekata koji zapošljavaju veći broj radnika. Oni ostvaruju većinu prihoda i zapošljavaju veći broj radnika.

Tvornica obuće Ivančica d.d. najveći je hrvatski proizvođač obuće. Uz već vrlo dobro poznate Froddo cipele, tu je i nova robna marka Boogaloo cipela za mlade. Velik dio proizvodnje Ivančice namijenjen je stranom tržištu. Tvrtka zapošljava oko 750 radnika.

Drvodjelac d.o.o. proizvodi široku paletu proizvoda od drveta. Jedan je od tri najveća proizvođača lamelirane ploče od masivnog drveta u Europi. Tvrtka zapošljava oko 180 radnika.

Elkom d.o.o. spada u sam vrh instalaterskih tvrtki u Hrvatskoj, a izvodi najzahtjevnije instalacije na području grijanja, ventilacije, klimatizacije, tehnološko-industrijskih instalacija, bazenske tehnike, medicinskih instalacija, plinskih instalacija, unutarnjih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, krovne odvodnje, vanjske vodovodne, kanalizacijske i plinske mreže te elektro-instalacije. Tvrtka zapošljava oko 55 radnika.

Mipcro d.o.o. jedno je od vodećih građevinskih tvrtki u Varaždinskoj županiji. Bavi se izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom stambenih i poslovnih objekata, škola, sportskih dvorana, objekata posebne namjene i privatnih kuća. Uz godišnji promet od oko 60 milijuna kuna, Mipcro zapošljava oko 60 radnika te velik broj kooperanata s područja grada Ivanca.

Industrija mesa Ivanec d.o.o. najveći je hrvatski izvoznik junećeg mesa na europsko tržište.

Smiv d.o.o. najveći je hrvatski proizvođač trikotažnih odjevnih predmeta. U njegovim pogonima proizvodi se odjeća renomiranih svjetskih marki kao što su Benetton, Stefanel, Maxfashion i Carlo Caluci. Smiv zapošljava oko 120 radnika.

Jedinstvo Kartonaža d.o.o. jedan je od najpoznatijih proizvođača kartonske ambalaže u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Tvrtka zapošljava oko 50 radnika.

Hew Ivanec proizvodi elektromotore, transformatore i generatore. Zapošljava oko 70 radnika.

 

Poljoprivreda

 

Poljoprivreda se temelji na ograničenim resursima što obavezuje na racionalno gospodarenje i zaštitu od nepotrebne i nekontrolirane prenamjene, degradacije i onečišćenja. Većina poljoprivredne proizvodnje na ovom području služi za zadovoljavanje vlastitih potreba. Broj seljačkih čisto poljoprivrednih gospodarstava u stalnom je opadanju, a povećava se broj mješovitih poljoprivrednih gospodarstava, kao i starosna dob pojedinih članova gospodarstava. Ograničavajući čimbenici bržeg razvitka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava su velika usitnjenosti i rasparceliranost posjeda, nedovoljna specijalizacija proizvodnje i poznavanje tržišta te nedostatak vlastitog inicijalnog kapitala.

 

Turizam

 

U usporedbi s razvijenošću turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Grad Ivanec ne predstavlja posebno značajno i atraktivno turističko područje. No, ivanečko područje obiluje različitim potencijalima turističkih resursa, dovoljno interesantnim za razvoj izletničkog, seoskog, lovnog i ribolovnog turizma. Osim četrdeset skupnih ležaja u planinarskom domu na vrhu Ivančice i dvadeset pet kreveta pansionskog tipa, na području Grada nema hotelskih smještajnih kapaciteta, a ugostiteljska je ponuda vrlo skromna – nema hotela, samo dva restorana, a prevladavaju caffe barovi, bistroi i gostionice.

Naselje Ivanec s okolicom, osobito planinom Ivančicom, smatra se vrlo privlačnim prostorom, a ipak je u turističkom smislu ostalo nerazvijeno.

 

Eksploatacija mineralnih sirovina

 

Jedina eksploatacija mineralnih sirovina na području Grada odvija se u naselju Jerovec, gdje tvrtka Pješčara Jerovec dnevnim kopom eksploatira kvarcni pijesak. Kvarcni pijesak koristi se u proizvodnji ambalažnog stakla, odnosno u građevinarstvu.

Glina kao mineralna sirovina ne eksploatira se na području Grada, međutim 1999. godine je izdano odobrenje za istraživanje opekarske gline kraj naselja Lukavec.

Ekspoatacijsko polje „Lukavec“ nalazi se istočno od naselja Lukavec na području grada Ivanca. Odobreno eksploatacijsko polje ciglarske gline trgovačkom društvu IGM CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. U ležištu su utvrđena dva tipa mineralne sirovine ; sivoplavi glinoviti barski les (BL) i glinoviti smeđežuti les. Miješanjem ove dvije sirovine dobiva se kompozit za proizvodnju ciglarskih proizvoda iz programa IGM Ciglana Cerje Tužno d.o.o.

Za eksploatacijsko polje „Lukavec“ izrađena je Studija utjecaja na okoliš koja je pozitivno ocijenjena od strane Komisije Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i ista sadrži sve elemente sukladno posebnim propisima.

print