Gospodarstvo Ivanec

Gospodarstvo Ivanec

Gospodarstvo

Grad Ivanec zauzima površinu od 9.581 ha, a nalazi se u zapadnom dijelu Varaždinske županije te zauzima sjeverne padine središnjeg dijela Ivančice, pripadajuće pribrežje i dio doline rijeke Bednje. Područje grada Ivanca nalazi se između dva jaka europska cestovna pravca, Zagreb-Varaždin-Budimpešta i Zagreb-Krapina-Maribor-Graz. Ova dva pravca su preko Ivanca spojeni magistralnim cestovnim pravcem Varaždin-Ivanec-Sv. Križ Začertje.

Grad Ivanec jedan je od nositelja gospodarskog razvoja te se svrstava među najznačajnije industrijske kapacitete u Varaždinskoj županiji. Izraženije mijenjanje gospodarske strukture na području današnjeg Grada Ivanca počinje sredinom 19. stoljeća kada je pušten u pogon paromlin, prvi takve vrste u tadašnjoj Hrvatskoj, koji je predstavljao značajni prerađivačko-industrijski kapacitet. Nakon toga započelo se razvijati rudarstvo koje predstavlja stup gospodarskog razvoja ivanečkog područja idućih stotinjak godina. Rudarstvo je započelo vađenjem cinkove rude, a nastavljeno vađenjem ugljena 1870. godine. Vađenje ugljena dugo je vremena bilo okosnica nepoljoprivredne proizvodnje na području današnjeg grada.

Osim rudarstva nositelj mijenjanja ekonomske strukture područja bilo je iskorištavanje šuma i razvoj trgovine – prodavaonice, gostionice, obrti i kućna radinost.

Nakon drugog svjetskog rata uspostavljen je privredni sustav i politika razvitka na dominantnoj ulozi društvenog vlasništva, a transformacija strukture privrede započela je desetak godina nakon završetka rata. Iako je u tom razdoblju započelo i odumiranje vađenja ugljena u ivanečkim ugljenokopima, ostvaren je i dinamičan prirodni rast pošto je značajnija izgradnja industrijskih kapaciteta započela iz sredstava «supstitucije», koja su bila dodijeljena zbog planskog zatvaranja ivanečkih ugljenokopa.

Danas na području Grada Ivanca djeluje petstotinjak tvrtki i obrta koji obavljaju djelatnosti drvno prerađivačke industrije, metaloprerađivačke industrije, proizvodnje obuće, tekstilne industrije, građevinske djelatnosti, informatičke djelatnosti, savjetodavne djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti i druge uslužne djelatnosti.

Grad Ivanec dobitnik je BFC certifikata koji govori o Ivancu kao gradu s povoljnim poslovnim okruženjem. Time se svrstava u malobrojnu grupu lokalnih zajednica u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi koje su dugoročno posvećene razvoju gospodarstva i koje nastoje stvoriti okruženje pogodno za ulaganja domaćih i stranih investitora. Također, prema Financial Timesu grad Ivanec je svrstan među deset europskih malih gradova najzanimljivijim stranim ulagačima. Razni obrti, poslovne zone te poticaji gospodarstvu bili su presudni u izboru.

 

Industrija

Hrvatska je 90-tih godina bila suočena s ratom i njegovim posljedicama, mogućim pogreškama u privatizaciji, problemima tranzicijskog restrukturiranja, što se sve očitovalo gubitkom tržišta, padom bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, investicija, zaposlenosti, potrošnje, standarda i življenja u cjelini. Naznačeni problemi bili su naglašeni i na području Grada Ivanca. Iz bivšeg sustava 1990. godine naslijeđeni su višestruki problemi u ukupnom gospodarstvu tadašnje Općine Ivanec. Po strukturi djelatnosti to su bila uglavnom radno-intenzivna poduzeća s prekobrojnim zaposlenima, a metalo-prerađivačka djelatnost oslonjena na istočno područje čija su tržišta u cijelosti izgubljena i sa znatnim nenaplaćenim potraživanjima.

Zbog navedenog je došlo do značajnog smanjenja proizvodnje, do otpuštanja prekobrojnih radnika te do zatvaranja pojedinih gospodarskih subjekata (Jedinstvo, Končar, Itas, VIS).

Danas okosnicu industrijske proizvodnje predstavlja prerađivačka industrija, a značajan udio ima proizvodnja građevinskog materijala, drvoprerađivačka industrija, tekstilna industrija, prerada kože – gornji dijelovi obuće i dječja obuća, papirna industrija – ambalaža, elektroindustrija te prehrambena industrija. Prerađivačka industrija zapošljava najveći broj djelatnika i zauzima najveći udio u prihodima. Osim prerađivačke industrije, velik udio u prihodima zauzima i građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, poljoprivreda i šumarstvo te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

Na području grada Ivanca djeluje nekoliko većih tvrtki koje su profilirale svoj proizvodni program, određeni stupanj zaposlenosti kapaciteta i plasman svojih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu. Te tvrtke ostvaruju većinu prihoda i zapošljavaju veći broj radnika.

Tvornica obuće Ivančica d.d. vodeća je tvrtka u proizvodnji obuće u Hrvatskoj. Specijalizirana je za proizvodnju dječje i mladenačke obuće koje predstavlja pod svojim robnim markama Froddo, Boogaloo i Bambi. Veliki dio proizvodnje poduzeća Ivančice d.d. namijenjen je stranom tržištu. Prema podacima iz 2015. godine tvrtka zapošljava oko 684 radnika, a dobitnik je brojnih certifikata, nagrada i priznanja koji govore o kvaliteti proizvoda poduzeća.

Drvodjelac d.o.o. renomirana je i poznata tvrtka u drvno prerađivačkoj industriji. Prema podacima iz 2015. poduzeće ima 272 zaposlenih, vlastiti vozni park, vlastite proizvodne kapacitete te se smatra jednim od vodećih drvoprerađivačkih poduzeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i šire. Drvodjelac d.o.o. proizvodi široku paletu proizvoda: građevinsku stolariju, lamperiju, brodski pod, ploče od masivnog drveta, gazišta za stepenice, balkonske ograde, namještaj, masivne krevete, ormariće, komode i stolove. Oko 97% ukupne proizvodnje poduzeća izvozi u zemlje zapadne Europe i šire.

Mipcro d.o.o. jedno je od vodećih građevinskih tvrtki u Varaždinskoj županiji. Bavi se izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom stambenih i poslovnih objekata, škola, sportskih dvorana, objekata posebne namjene i privatnih kuća. Prema podacima iz 2015. godine godišnji promet poduzeća iznosi oko 60 milijuna kuna te zapošljava oko 73 radnika i velik broj kooperanata s područja grada Ivanca.

Jedinstvo Kartonaža d.o.o. jedan je od najpoznatijih proizvođača kartonske ambalaže u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Poduzeće je tržišno orijentirano najviše na sjeverozapadnu Hrvatsku i tržišta susjednih zemalja članica Europske unije. Zbog snažnog industrijskog razvoja i povećane potrebe za kartonskom ambalažom u regiji, poduzeće Kartonaža povećava proizvodne kapacitete i razvija nove tehnologije u izradi kartonske ambalaže. Prema podacima iz 2015. godine poduzeće zapošljava 73 radnika. Kartonska ambalaža koju poduzeće proizvodi pronalazi primjenu u plasmanu gotovo svih vrsta proizvoda, a naročito u prehrambenoj industriji, industriji kože i obuće, tekstilnoj, drvnoj, metaloprerađivačkoj, grafičkoj i raznim drugim privrednim djelatnostima.

Poduzeće Hew Ivanec proizvodi elektromotore, transformatore i generatore. Prema podacima iz 2015. poduzeće zapošljava oko 100 radnika.

Poduzeće We - Kr d.o.o. bavi se proizvodnjom metalnih proizvoda, proizvodnjom metalnih konstrukcija, građevinske stolarije, kovanjem, prešanjem, štancanjem i valjanjem metala, montiranjem kompletnih postrojenja, proizvodnjom karoserija za motorna vozila, izradom nacrta za strojeve i industrijska postrojenja, inženjerstvom, upravljanjem projektima i tehničkim djelatnostima i drugo. Poduzeće je do sada poslovalo s brojnim svjetski poznatim tvrtkama kao što su BMW, Audi, MAN, Scania, Skoda, Pastor, Flextronics, Wenker, Honda, VW i brojni drugi. Prema podacima iz 2015. godine poduzeće zapošljava 81 radnika.

Itas Prvomajska d.d. je poduzeće koje  uspješno surađuje s  više inozemnih partnera za koje izrađuje alatne strojeve među kojima je najvažniji partner po broju narudžbi KUNZMANN iz Njemačke. Cilj poduzeća je stalno unapređenje proizvodnje, kako kroz pomladak novih zaposlenika, tako i kroz obnovu strojnog parka. Prema podacima iz 2015. godine poduzeće zapošljava 243 radnika.

 

Poljoprivreda

Poljoprivreda se temelji na ograničenim resursima što obavezuje na racionalno gospodarenje i zaštitu od nepotrebne i nekontrolirane prenamjene, degradacije i onečišćenja. Najniži dio ovog prostora zauzimaju livade a blago nagnuta podnožja brda oranice. Viša područja zauzimaju vrtovi, voćnjaci i vinogradi. Prostor iznad 400 metara pokriven je šumom.

Većina poljoprivredne proizvodnje na ovom području služi za zadovoljavanje vlastitih potreba. Broj seljačkih čisto poljoprivrednih gospodarstava u stalnom je opadanju, a povećava se broj mješovitih poljoprivrednih gospodarstava, kao i starosna dob pojedinih članova gospodarstava. Ograničavajući čimbenici bržeg razvitka obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava su velika usitnjenosti i rasparceliranost posjeda, nedovoljna specijalizacija proizvodnje i poznavanje tržišta te nedostatak vlastitog inicijalnog kapitala.

Poljoprivredno tlo ovog kraja ima karakteristike plitke ilovaste mekote na glinastim, pjeskovitim i vapnenim laporima te na litotamnijskim vapnencima. Reljefno raznovrsna područja pogodna su za različite vrste poljoprivredne proizvodnje: brdoviti dio za vinogradarstvo, voćarstvo i stočarstvo, a nizinski za ratarstvo, vrtlarstvo, cvjećarstvo, stočarstvo i vinogradarstvo.

Na području grada Ivanca je otprilike oko 850,12 ha poljoprivrednih površina pretežito namijenjeno za ratarsku proizvodnju, koju karakterizira uzgoj tradicionalnih kultura: pšenica, kukuruz, krumpir i bundeva. Što se tiče stočarske proizvodnje, najviše su zastupljeni uzgoj goveda, svinja, peradi, koza i ovaca.

 

Turizam

U usporedbi s razvijenošću turističke djelatnosti u Republici Hrvatskoj, Grad Ivanec ne predstavlja posebno značajno i razvijeno turističko područje. No, ivanečko područje obiluje različitim potencijalima turističkih resursa, dovoljno zanimljivim za razvoj izletničkog, seoskog, lovnog i ribolovnog, sportsko-rekreacijskog, kulturnog, ekološkog, vjerskog i gastronomskog turizma. Osim četrdeset skupnih ležaja u planinarskom domu na vrhu Ivančice i 25 kreveta pansionskog tipa, na području Grada postoji i jedan hotel*** sa ukupno 45 ležajeva. Ugostiteljska ponuda odnosi se na restorane, caffe barove, bistroe i gostionice na području grada Ivanca, te nekoliko obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstva.

Naselje Ivanec s okolicom, osobito planinom Ivančicom, smatra se vrlo privlačnim prostorom, a ipak je u turističkom smislu ostalo nedovoljno razvijeno. Brojna prirodna i povijesna baština, običaji i tradicije, kultura, manifestacije, zanimljivosti te ugostiteljska ponuda u budućnosti su potencijal stvaranja grada Ivanca kao prepoznatljive turističke destinacije.

print