Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Predsjednik Gradskog vijeća Ivanec:
Edo Rajh
E-mail: edorajh05@gmail.com

   
Podpredsjednici Gradskog vijeća Ivanec:
Jasenka Friščić
Vladimir Lacković

 

Canjuga Mladen, HNS
Adresa: Jerovec 25
Telefon: 042/ 771 877
Mobitel: 098 725 483
E-mail: stol-interijer@gmail.com

 

Držaić Stjepan, HDZ
Adresa: Ivanec, Zagorska ulica 14
Telefon: 042/ 781 056
Mobitel: 091 251 7905
E-mail: stefan.drzaic1@gmail.com

 

Dukarić Franjo, SDP
Adresa: Ivanec, Ulica ak. L. Šabana 5
Telefon: 042/ 781 931, 042/ 409 978
Mobitel: 091 440 9002, 098 902 3897
E-mail: fdukaric@itas.hr

 

Friščić Jasenka, SDP
Adresa: Ivanec,Varaždinska ulica 10
Mobitel: 091 677 1770, 098 1768 869
E-mail: jasenka.friscic@gmail.com

 

Friščić Ljubica, HSU
Adresa: Ivanec, V. Nazora 82a
Telefon: 042/ 782 751
Mobitel: 098 9597 882

 

Golubić Milena, HDZ
Adresa: IIvanec, Ulica ak. M. Maleza 35
Telefon: 042/ 784 484, 042/ 782 328
Mobitel: 098 166 0920
E-mail: milenaglb@gmail.com

 

Lacković Vladimir, HDZ
Adresa: Osečka 17
Telefon: 042/ 747 145, 042/ 398 113
Mobitel: 099 4402 902
E-mail: lac.vladimir@gmail.com

 

Hrg Marko, SDP
Adresa: Varaždinska 30
Mobitel: 091 1886 654
E-mail: markhrg@gmail.com

 

Levanić Katica, HNS
Adresa: Ivanec, Frankopanska 60
Telefon: 042/ 782 555
Mobitel: 099 5125 864
E-mail: otica78@gmail.com

 

Lukavečki Dragutin, HNS
Adresa: Lukavec 43
Telefon: 042/ 747 680
Mobitel: 098 839 525

 

Piskač Dražen, HNS
Adresa: Ivanec, M. Maleza 83
Telefon: 042/ 783 087, 042/ 314 494
Mobitel: 095 9056 906
E-mail: drpiskac@gmail.com

 

Rajh Edo, HNS
Adresa: Ivanec, Ulica I. Gundulića 2/A
Telefon: 042/ 782 490, 042 203 203, 220
Mobitel: 091 1444 139
E-mail: edo.rajh@ap.hr

 

Sedlar Ivan, HNS
Adresa: Lovrečan 48
Telefon: 042/ 747 187
Mobitel: 098 9465 703
E-mail: ivan.sedlar@vz.t-com.hr

 

Slavinec Goran, HDZ
Adresa: Jerovec 232
Telefon: 042/ 781 034
Mobitel: 091 7680 831

 

Surjak Tibor, HSS
Adresa: Lovrečan 48
Telefon: 042/ 782 552
Mobitel: 095 8646 309
E-mail: tibor.surjak@gmail.com

 

Vlahek Canjuga Nikolina, SDP
Adresa: Ivanec, M. Maleza 33
Mobitel: 098 9053 482
E-mail: nina_vlahek@yahoo.com

 

Žimbrek Mirko, HSS
Adresa: Ivanec, V. Nazora 21
Telefon: 042/ 781 576, 042/ 781 323
Mobitel: 098 805 207
E-mail: mirkozimbrek54@gmail.com

print