Gradsko vijeće

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 18. sjednici Gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 17. sjednici Gradskog vijeća