Novosti

Natječaj za sufinanciranje lokalnih sportskih programa i sportskih natjecanja u 2019. – javite se Projektnom uredu Ivanec

Ponedjeljak

Središnji državni ured za sport objavio je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini.

Prihvatljivi prijavitelj na navedeni su Natječaj udruge iz sustava sporta koje su osnovane sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje u sklopu predmetnog natječaja su:

 • bavljenje amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;
 • organiziranje sportskog natjecanja ili sudjelovanje na sportskom natjecanju;
 • obuka neplivača;
 • organiziranje međunarodne sportske konferencije.

Središnji državni ured za sport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

U sklopu navedenih prihvatljivih aktivnosti kroz ovaj se natječaj mogu financirati sljedeći troškovi:

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena, dvorane za konferencije i sl.; 
 • troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji, predavači i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa;
 • troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija; 
 • troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
 • troškovi nabavke opreme podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstva i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti;
 • troškovi praćenja i vrednovanja provedbe programa.
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge priznaju se kao prihvatljivi izravni troškovi programa samo za programsku aktivnost 4.

Prihvatljivi neizravni troškovi programa:

 • troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa (cattering, coffee break…);
 • troškovi promidžbe programa;
 • grafičke usluge

Rok za prijavu na Natječaj je od 10. siječnja do 15. ožujka 2019. godine.

Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove, a  koji unutar Poslovne zone Ivanec d.o.o. posluje kao specijalizirani odjel za EU fondove poziva sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se jave sa svojim projektnim idejama najkasnije do 25. veljače 2019. godine kako bi se projektna prijava s potrebnom dokumentacijom mogla pripremiti kvalitetno i u zadanim rokovima. Zainteresirane udruge mogu se javiti na broj telefona 042/645-482, na e-mail adresu projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10, uz prethodnu najavu, radnim danom od 7-15 sati.

Više informacija o Natječaju dostupno je na sljedećem linku: http://sdus.hr/natjecaji/poticanje-sportsko-rekreativnih-aktivnosti/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini-1/

print