Novosti

Donijet Akcijski plan strateških projekata Grada Ivanca za 2018. „teških“ 22,4 mil. kuna

Četvrtak

Na prijedlog gradonačelnika M. Batinića, Gradsko vijeće Ivanec donijelo je Akcijski plan provođenja strateških projekata grada Ivanca u 2018. godini.

Plan sadrži ključne projekte koji će provoditi tijekom ove godine, a koji su ukupno vrijedni 22,4 milijuna kuna.

Akcijski plan je dokument koji proizlazi iz Strategije razvoja Grada Ivanca (2014. - 2020.), a njime su definirani svi strateški projekti na kojima će se raditi tijekom ove godine, odnosno sve aktivnosti koje će se u vezi njih provoditi (izrada dokumentacije, prijava na natječaj, odabir izvođača, izgradnja).

Također, njime su utvrđeni modeli financiranja projekata, njihovi nositelji i planirana novčana vrijednost te dinamika realizacije.

Dio projekata navedenih u Akcijskom planu Grad Ivanec će financirati vlastitim sredstvima, dok će se dio njih provoditi uz učešće EU fondova, ministarstava, Hrvatskih voda i Ivkoma.

U infrastrukturne projekte 7,94 milijuna kuna

Najviše novca, 7,94 milijuna kuna, ove će se godine uložiti u projekte komunalne i prometne infrastrukture.

U tom segmentu su planirane aktivnosti vezane uz uređenje glavnog gradskog trga, velikog parka i skate parka.

Predviđeno uređenje makadamskog spoja Varaždinska - Jezerski put već je realizirano tijekom travnja.

Ono što dalje slijedi jest uređenje Kinotrga te izrada dokumentacije i otkup zemljišta za izgradnju parkirališta na groblju Ivanec kao i izrada dokumentacije za izgradnju oborinske odvodnje uz nerazvrstane ceste u Bedencu.

Najveći projekti u ovom segmentu bit će rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu vrijedne 3,58 milijuna kuna (financiranje 100% iz EU Fonda za ruralni razvoj i državnih potpora) te 3 milijuna kuna vrijedna modernizacija nerazvrstanih cesta na širem gradskom području.

Predviđeno je i 141.000 kuna za izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete.

Za vodoopskrbne projekte 5,74 milijuna kuna

Ove će se godine raditi i na tri kapitalna projekta vezana uz vodoopskrbu i kanalizaciju, a nositelj će im biti Ivkom vode.

Najveći među njima je 4,3 milijuna kuna vrijedna izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec (1. faza), investicije koja se sufinancira iz EU fondova.

Također, gradit će se i 1. faza cjevovoda Žgano vino – Malezova te obnavljati cjevovodi i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca (u skladu s programom modernizacije cesta).

6,5 milijuna kuna za društvenu i sportsku infrastrukturu

Planirani strateški projekti u društvenoj i sportskoj infrastrukturi za ovu su godinu „teški“ oko 6,5 milijuna kuna.

Riječ je o izgradnji 2. faze Muzeja planinarstva i njegovu opremanju za izložbe te o projektu zaštite arheološkog lokaliteta Stari grad Ivanec.

Također, slijedi uređenje i opremanje društvenih domova u Kaniži i Osečkoj, izgradnja društvenih domova Vuglovec/Gečkovec i Škriljevec, uređenje društvenih prostora u Jerovcu Donjem i Gornjem te u Salinovcu, uređenje prostora u braniteljskoj zgradi u Gajevoj ulici, adaptacija prostora u zgradi u Nazorovoj ulici, uređenje dječjih igrališta te izrada glavnog projekta za izgradnju Rekreacijskog centra Lančić.

 

Projekti zaštite okoliša – 2,1 milijuna kuna

 

U Akcijski program uvršteni su i strateški projekti vezani uz zaštitu okoliša, koji će se financirati iz gradskog proračuna, odnosno iz sredstava Hrvatskih voda i Ivkom voda.

Riječ je o izgradnji reciklažnog dvorišta građevinskog otpada te o monitoringu nad sanacijom odlagališta u Jerovcu.

Ovom cjelinom obuhvaćene su i aktivnosti vezane uz Aglomeraciju Ivanec (izrada dokumentacije, otkup zemljišta, odabir izvođača) i izvođenje radova na uređenju vodotoka na području grada Ivanca (Hrvatske vode).

Ukupna vrijednost ovih radova je više od 2,1 milijuna kuna.

print