Novosti

Na sjednici Gradskog vijeća 22.03.: Glavna tema – zahtjev Županiji da osnivačka prava nad školama prenese Gradu Ivancu

Petak

Donošenje Odluke o prijedlogu Skupštini Varaždinske županije da osnivačka prava nad Osnovnom školom Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu i Osnovnom školom Metela Ožegovića u Radovanu prenese na Grad Ivanec bit će glavna tema 22. sjednice Gradskog vijeća Ivanec koja je sazvana za petak, 22. ožujka.

Time gradonačelnik Milorad Batinić ispunjava najavu koju je dao na prošloj sjednici najvišeg gradskog predstavničkog tijela, a to je da će već na sljedećoj sjednici predložiti ivanečkim vijećnicima da od Varaždinske županije zatraže prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama na Grad Ivanec.

S obzirom na to da Županija ne pokreće dogradnju i rekonstrukciju ivanečke škole (čime bi se omogućilo da i 700 ivanečkih osnovnoškolaca nastavu konačno počne pohađati u jednoj smjeni) te da sredstva za ovu investiciju u županijskom proračunu nisu osigurana ni za 2019. godinu, prijenosom osnivačkih prava omogućilo bi Gradu da rješavanje ove problematike preuzme u svoje ruke, uz najavu gradonačelnika da bi u tom slučaju Grad ivanečku školu dogradio do 2021. godine.

Na dnevnom redu je i donošenje Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca (2014.-2020.) za 2019. godinu, zatim, Izvješće o lokacijama na kojima je odbačen otpad u 2018. godini, količinama i troškovima njegova uklanjanja te provedbi mjera za sprečavanje takve prakse.

Vijećnici će razmotriti i više dokumenata koji se odnose na rad Dječjeg vrtića Ivančice (izmjene i dopune Statuta, Pravilnik o radu, dopune Godišnjeg plana i programa za tekuću pedagošku godinu).

Pred vijećnicima će se naći i Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge vezane uz obavljanje dimnjačarskih poslova te financijsko izvješće Varkoma o poslovanju u 2017. godini, koje je na prošloj sjednici skinuto s dnevnog reda jer se na njoj nisu pojavili predstavnici Varkoma.

print