Novosti

Održana tribina o gospodarenju otpadom za Prigorec, Vitešinec i I. Željeznicu; danas edukacija za Horvatsko, D. Jerovec i R. Breg

Srijeda

Javnom tribinom koja je u utorak, 6. studenog, u prostorijama Područne škole u Prigorcu održana za građane mjesnih odbora Prigorec, Vitešinec i Ivanečka Željeznica, Grad Ivanec nastavio je s Programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Nakon uvodnih pojašnjenja dipl. oec. Marine Hudika, savjetnice za komunalno gospodarstvo Grada Ivanca, i prezentacije koju je održala dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović, okupljeni građani postavili su niz pitanja na koja su odgovarali gradski pročelnik za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Stanko Rožman i voditeljica Ivkomova Sektora za komunalne poslove Mirjana Skroza.

Javnu tribinu pratila je i zamjenica gradonačelnika Lidija Kozina, a nazočili su joj i članovi Projektnog tima zaduženi za provedbu ovog EU projekta.

Edukacija građana nastavlja se danas (srijeda, 7. studeni, 18 sati) u Hotelu Orion, gdje će biti održana tribina za građane Horvatskog, Ribić Brega i Jerovca Donjeg.

Skup počinje u 18 sati, a mještani se pozivaju da se odazovu u što većem broju te da se iz prve ruke informiraju o svim detaljima koji se odnose na nova pravila vezana uz zbrinjavanje otpada i uz novi cjenik  redovnog odvoza otpada.

Svi troškovi održavanja javnih tribina, tiskanja plakata i edukativnih brošura pokriveni su iz EU projekta vrijedna 335.500 kuna, pri čemu je većina sredstava (85%) osigurana iz EU Kohezijskog fonda, dok ostatak pokriva Grad Ivanec.

print