Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Varaždinske županije u 2017. godini

Ponedjeljak

Varaždinska županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2017. godinu. Korisnik potpore je „jedan poduzetnik“- poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije u 2017. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

 • MJERA l. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta
 • MJERA 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta
 • MJERA 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga
 • MJERA 4. Cjeloživotno obrazovanje
 • MJERA 5. Podizanje trajnih nasada
 • MJERA 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
 • MJERA 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
 • MJERA 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika
 • MJERA 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta
 • MJERA 10. Ekološka proizvodnja
 • MJERA 12. Zadružno poduzetništvo
 • MJERA 13. Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti

Financijska sredstva za dodjelu potpora osigurana su u visini od 800.000,00 kuna. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 30. studenog 2017. godine, a rješavaju se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije do 15. prosinca 2017. godine. Prijave za dodjelu potpora podnose se tijekom cijele godine, odnosno do utroška financijskih sredstava.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u Upravnom odijelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije ili na web stranici: http://www.varazdinska-zupanija.hr/zupanijska-tijela/upravna-tijela/upravni-odjel-za-poljoprivredu-i-za%C5%A1titu-okoli%C5%A1a/poticaji-u-poljoprivredi/.

print