Službene objave

Službene objave

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2020. godinu

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 29. sjednicu Gradskog vijeća