Novosti

Održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Ponedjeljak

I dok su vijećnici Gradskog vijeća Ivanec jednoglasno podržali izvješća o polugodišnjem poslovanju gradskih ustanova (Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta) kao i više međusobno vezanih komunalnih odluka, pozicija i opozicija razišle su se kod donošenja polugodišnjeg izvješća o poslovanju gradskog proračuna.

Oporba je smatrala da 12,07 milijuna kuna prihoda koliko se od 1. siječnja do 30. lipnja slilo u proračun (što je 44 posto od godišnjeg plana) samo potvrđuje njen stav da su vladajući iz HNS-a, SDP-a i HSU-a proračun u startu loše postavili, a šef oporbe Vladimir Lacković (HDZ) spočitnuo je gradskom vodstvu da se planirani proračunski prihodi ne ostvaruju, da su izostale i očekivane državne potpore, da prikaz rashodnih stavki nije dovoljno transparentan te  da je proračun bio u funkciji proteklih parlamentarnih izbora.

Pročelnica za proračun i financije Maja Darabuš demantirala je Lackovićeve navode o navodnom nerealnom planiranju budžeta i o „raspršenosti“ stavki vezanih uz subvencije te mu skrenula pažnju na činjenicu da je Gradu temelj planiranja Zakon o proračunu koji vrlo precizno propisuje način praćenja prihoda i rashoda. Naglasila je da su sastavni dijelovi proračuna već niz godina nepromijenjeni i prilikom njegova čitanja vrlo je lako povezati opći s posebnim dijelom proračuna.

Što se tiče navodnog izostanka državnih potpora, naglasila je da su u proračunu prikazane samo one koje su stigle do kraja lipnja, dok su druge planirane pomoći odobrene, a neke su i stigle nakon tog datuma pa će se moći vidjeti u izvršenju proračuna za 12 mjeseci.

Osvrćući se na Lackovićeve kritike da je proračun bio u funkciji izbora, gradonačelnik Milorad Batinić podsjetio ga je da su najveći radovi vezani uz kapitalne investicije u društvenoj nadgradnji počeli u tjednu – poslije izbora, a riječ je o radovima na gradnji Muzeja planinarstva i rekonstrukciji kinodvorane, dok se radovi na postavljanju javne rasvjete uz nogostup od Vuglovca do Kaniže tek očekuju. U kontekstu izbora naveo je i par negativnih primjera s terena gdje pojedinci bliski pojedinim strankama čak nisu dopustili postavljanje autobusnih nadstrešnica, čime su oštetili vlastite sugrađane i učenike -putnike.

Izvješće o izvršenju proračuna usvojeno je većinom glasova vijećnika HNS-a, SDP-a i HSU-a.

   Više rasprave bilo je i o dopunjenoj odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica, o kojoj se žargonski govori kao o odluci o putujućim trgovinama. Razlozi zbog kojih se išlo u izradu izmjena i dopuna postojeće odluke bili su zahtjevi pristigli s terena - od strane pokretnih trgovaca, ali i Carinske inspekcije koja provodi nadzor nad prodajom izvan prodavaonica te Sekcije trgovaca pri Udruženju obrtnika u Ivancu koja se već niz godina žali na nelojalnu konkurenciju od strane pokretnih trgovina.

   U postupku njene izrade maksimalno se vodilo računa o tome da se građanima, naročito starijoj populaciji te u mjestima u kojima ne posluju prodavaonice i u manjim raštrkanim zaselcima omogući nesmetana i redovita opskrba mješovitom robom. Nova odluka izglasana je većinom od 10 glasova prisutnih vijećnika vladajuće pozicije i uz četiri suzdržana glasa vijećnika oporbe. Njome su preciznije određena pravila i uvjeti poslovanja pokretnih trgovina. Prije svega, prodaja će biti dopuštena isključivo na javnoj površini pogodnoj za zaustavljanje, u vlasništvu Grada Ivanca. Prodaja se ne dopušta uz državne i županijske ceste. Novom odlukom prodaja je dopuštena u 24 naselja na ukupno 87 lokacija.

Gradski vijećnici na sjednici su donijeli i novu Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti te Odluku o izgradnji i upravljanju reciklažnim dvorištem građevinskog otpada koje će se urediti uz postojeće odlagalište komunalnog otpada u Jerovcu.

 

 

print