Novosti

Postavljene su autobusne nadstrešnice u Bedencu, Pecama i Ivanečkoj Željeznici

Utorak

Proteklih je dana postavljeno više novih autobusnih nadstrešnica na području grada Ivanca, čime je nastavljen višegodišnji program suradnje Grada i županijske Agencije za marketing i promidžbu s ciljem da se njima opreme stajališta kojima gravitira veći broj putnika. Nadstrešnice su montirane u Bedencu, Pecama i u Ivanečkoj Željeznici.

Prethodno su gradske službe u suradnji s vijećima mjesnih odbora obišle teren, utvrdile detalje potrebnih radova i riješile imovinsko-pravne odnose, a nakon toga je Grad naručio gradnju betonskih podloga za nadstrešnice i uređenje kontaktnih površina koji su stajali ukupno 15.400 kuna.

print