Novosti

ZAVRŠENA MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA IZ PROGRAMA 2022. -Asfalt na dionice širom Ivanca, u Salinovcu i I. Željeznici

Utorak

Završeni su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz programa Grada Ivanca za 2022. godinu. 

Asfalt je položen na nizu dionica u Ivancu - u odvojcima Ul. Franje Pusta, Vinogradske, Frankopanske, Zelenog dola, Malezove i Vukovićeve ulice. U sklopu programa asfaltirane su i dvije cestovne dionice u Ivanečkoj Željeznici te dvije na području Salinovca.

Investitor radova vrijednih 1,1 milijun kuna je Grad Ivanec, aobavio ih je PZC Varaždin. Dio radova sufinanciran je sa 100.000 kuna potpore Ministarstva prostornog uređenja igraditeljstva.

Budući da ove godine završava petogodišnji Program modernizacije nerazvrstanih cesta na za razdoblje 2018. – 2022., već su izvršene pripreme za donošenje novog programa 2023. – 2027. Plan radova uvelike će odrediti AglomeracijaIvanec jer će sve raskopane prometnice biti potrebno sanirati iasfaltirati.

Nakon što Grad izradi nacrt programa modernizacije NC-a2023. – 2027., uputit će ga na javno savjetovanje kako bi građani i ostali zainteresirani mogli dati svoje prijedloge i sugestije.

print