Novosti

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Četvrtak

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22).

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
  • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem3 na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna

(12.608.666,80 eura)

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Tablica 1. Ograničenja za mjere ugradnje sustava za korištenje OIE

Mjera

Najviši iznos opravdanog troška

kuna

eura

M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode

60.000,00

7.963,37

M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150)

80.000,00

10.617,82

M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima

40.000,00

5.308,91

M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu

80.000,00

10.617,82

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte  na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Detaljne informacije o obveznoj dokumentaciji i obrasce možete pronaći OVDJE.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-443, 01/6448-453, 01/6459-747 i 01/6459-748, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu oie.obiteljske.kuce@fzoeu.hr.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj poziv za pomoć možete se javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print