Novosti

UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANEC Održana korisna i poučna predavanja za umirovljenike

Četvrtak

Korisno i važno informativno predavanje u organizaciji Udruge umirovljenika Ivanec, a uz financijsku podršku Zaklade za prevenciju kriminaliteta sveti Mihael, oržano je u prostorijama Udruge u ivanečkoj Gajevoj ulici.

Tema organiziranog informativnog predavanja obuhvaćala je dvije cjeline: Ugovor o doživotnom i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju te zaštita potrošača.

Edukaciju je za zainteresirane umirovljenike održala magistrica prava Anamarija Poljak.

Kroz predavanje je  umirovljenicima na jasan i jednostavan način objasnila kako sklapati pojedinu vrstu ugovora o uzdržavanju te koja je njihova temeljna razlika.

S obzirom na to da su upravo starije osobe sve češće žrtve prijevara te meta sve sofisticiranijih kriminalaca i na kućnom pragu, iznimno je važna činjenica da su dobili relevantne informacije o tome koje podatke, kada i komu smiju davati.

Uz održanu prezentaciju za sve umirovljenike, tiskani su i praktični leci s osnovnim informacijama o ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te s preglednim informacijama o zaštiti potrošača.

Kroz tiskane letke planirana je i sama održivost projekta. Naime, leci su tiskani u većem broju pa će svi umirovljenici, članovi Udruge, imati priliku dobiti letak te iz njega iščitati važne informacije.

Održanu radionicu umirovljenici su iskoristili i za postavljanje pitanja predavačici.

Podsjetimo, prijavu za navedeni projekt Udruge umirovljenika Ivanec izradio Projektni ured za EU fondove, specijalizirani odjel unutar poduzetničkog centra  Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Takav vid podrške za ivanečke je udruge besplatan jer je dio potpora Grada Ivanca organizacijama civilnog društva s ivanečkog gradskog područja.

print