Novosti

I DOK CIJENE PLINA U SVIJETU „DIVLJAJU“: Za potrošače Ivkom-plina, plin od 1. travnja - jeftiniji!

Srijeda

U uvjetima velikog rasta cijena plina na svjetskim tržištima i naši građani pitali su se što mogu očekivati od početka travnja i u kolikoj mjeri će im porasti računi za plin. 

Međutim, za sve potrošače Ivkom-plina d.o.o. Ivanec stiže sjajna vijest: Za sve kupce Ivkom-plina (koji imaju važeće ugovore kojima je cijena plina  definirana do 30. rujna ove godine), od 1. travnja nema povećanja cijene plina!

Upravo suprotno, zahvaljujući mjerama koje je donijela Vlada RH za period do 30. rujna, cijene plina će za potrošače Ivkom-plina Ivanec – smanjiti! 

Kako to?

Odlukom Vlade RH, od 1. travnja PDV na plin smanjen je na 5%, a kućanstva koja koriste plin imaju potporu od 10 lipa/kWh. Tako će naša kućanstva do 30. rujna ove godine za kubik plina plaćati oko 1,2 kn.

Korisnici iz kategorije kućanstva nastavit će podmirivati svoje obveze na temelju postojećih akontacijskih uplatnica, a prilikom obračuna 30. lipnja primijenit će se utvrđeno očitanje plinomjera s cijenama usklađenim s Vladinim mjerama.

Stoga Ivkom-plin Ivanec moli sve korisnike da očitanje brojila dostave odmah, radi što točnijeg obračuna.

 

Cijena plina za pravne subjekte

 

I dok smo širom Hrvatske i u susjednim gradovima zimussvjedočili ogromnim poskupljenjima plina za pravne subjekte, u Ivkom-plinu – potpuno druga priča.

-Možemo se pohvaliti da smo za proteklu zimu za tu kategoriju kupaca uspjeli osigurati u ovim okolnostima nestvarno nisku cijenu plina i ona ostaje na snazi do 30. rujnaove godine. Ta se cijena od 1. travnja dodatno umanjuje za kategoriju mikro, mali i srednji poduzetnici u iznosu od 15 lipa/kWh. A to, uz smanjenje PDV-a, znači da će ta kategorija kupaca do 30. rujna kubik plina plaćati samo jednu kunu – ističe direktor ivkom-plina Darko Putar.

 

Kako ostvariti potporu za pravne subjekte?

  Poduzetnik se prijavljuje za potporu kroz aplikaciju HAMAG – BICRO, koja generira Odluku o dodjeli potpore i vaučer na ukupni iznos potpore procijenjen na osnovi pojedinačne referentne godišnje potrošnje. Svaki mjesec poduzetniku se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023.

 

Što nakon 30. rujna 2022.?

 

Cijene plina na svjetskim burzama divljaju i na današnji dan nije moguće predvidjeti kretanje cijene  plina. Do 1. rujna svi kupci Ivkom-plina Ivanec dobit će obavijest o novoj cijeni plina. U slučaju da novi uvjeti budu nepovoljniji, imaju pravo na neproduživanje ugovora bez troškova te na odabir drugog opskrbljivača. 

Svi kupci iz kategorije kućanstva imaju dodatno pravo i mogućnost odabira žele li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge (na našem distributivnom području to je Gradska plinara Zagreb) ili slobodno na tržištu. 

Kupci iz kategorije kućanstava uvijek se mogu vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge, gdje je cijena određena do 31. ožujka 2023. i iznosi 0,4124 kn/kWh bez PDV-a (taj iznos isto se umanjuje za 0,1kn/kWh).

No, domaća tvrtka Ivkom-plin potrošačima nastoji osiguratinajpovoljniju opskrbu, neovisno o tome padaju li ili rastu cijene plina, vodeći pri tome brigu i o sigurnosti uporabe plina.

print