Novosti

ŠTO SE VALJA IZA BRDA Hoće li i građani Grada Ivanca iz svog džepa sufinancirati troškove varaždinskih bala?

Ponedjeljak

Što se više bližimo lokalnom referendumu 20. veljače, to na površinu izbija sve više problematičnih momenata po pitanju posljedica kojima bi Uredba Vlade RH o pripajanju ivanečkih vodovoda i Ivkom-voda d.o.o. Varkomu d.d. Varaždin, mogla rezultirati za korisnike sadašnjeg uslužnog područja Ivkom-voda (a to su građani Ivanca, Lepoglave, Maruševca, Bednje, Klenovnika i Donje Voće).

Naime, za razliku od Ivkom-voda koje su to učinile, Varkom d.d. svoje poslovanje nije uskladio sa Zakonom o vodnim uslugama kojim je propisano da ne smije poslovati kao d.d., već kao d.o.o.

Također, temeljem toga zakona Varkom se smije baviti samo vodoopskrbom i odvodnjom. Međutim, široj javnosti manje je poznato da se Varkom bavi i – otpadom.

Dokaz tomu je i zadnji natječaj koji je raspisao 26. studenog 2021. godine za uslugu zbrinjavanja 500 tona miješanog komunalnog otpada koji se nalazi u Brezju.

Preciznije: Varkom d.d. vlasnik je poznatih varaždinskih bala, a koje se nalaze pod više sudskih sporova „teških“, prema procjeni samog Varkoma, oko 115 milijuna kuna.

Budući da Varkom može izgubiti ove sudske sporove – a tu bojazan u svom financijskom izvješću za 2020. potvrđuje i sam Varkom – iz toga proizlazi da bi i građani Grada Ivanca (kao budući potrošači Varkoma) mogli biti dovedeni u poziciju da kroz politiku cijena, ni krivi ni dužni, iz svog džepa sufinanciraju troškove izgubljenih parnica za smeće koje oni nisu stvorili, već su ga stvorili korisnici s područja Grada Varaždina i 14 okolnih gradova i općina Varaždinske županije!

Postavlja se pitanje: Kakvom nas to poduzeću svojom Uredbom pripaja Vlada RH i što se zapravo „valja iza brda“?

Sve navedeno u svom zadnjem Izvješću o reviziji financijskih izvještaja Varkoma potvrđuje i neovisni revizor te izrijekom ističe da je protiv Varkoma pokrenuto više sudskih sporova od kojih je značajniji vezan za Ugovor o interventnom zbrinjavanju komunalnog otpada koji se vuče još od 2008. godine.

„Konačni rezultat sporova nismo u mogućnosti procijeniti kao ni potencijalne obveze te rashode poslovanja koji bi mogli uslijediti i utjecati na financijske izvještaje Društva“ – stoji u revizorskom izvješću.

Vrlo su indikativni naglasci u izvješću Varkoma o poslovanju za 2020. godinu u kome, među ostalim, stoji sljedeće:

„U 2020. nastavljeno je rješavanje otvorenog pitanja rješavanja baliranog otpada, prema odredbama Ugovora 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje, u kome je Varkom d.d. ugovorna strana.

T&H INVEST d.o.o. je sukladno odredbama navedenog ugovora ponovno zatražio isporuku baliranog otpada. Pri tome je važno napomenuti da Varkom nema osigurana financijska sredstva od strane Grada Varaždina, a niti od ostalih općina čije se bale nalaze odložene na odlagalištu Brezje. Uprava Varkoma je obavijestila ostale strane, tj. T&H INVEST i Grad Varaždin da Varkom nije više stranka u postupku, prije svega zbog djelatnosti, ali i provedene podjele društva“ – ističe se u izvješću Varkoma.

U izvješću stoji i sljedeće:

„ Drugu potencijalnu prijetnju društvu čini i postojanje mogućnosti traženja ispunjenja Ugovora o interventnom zbrinjavanju otpada iz 2008. godine ili  VIŠEMILIJUNSKIH tužbi proizašlih iz mogućih sporova vezanih za navedeni ugovor.

Uprava Varkoma je poduzela sve da Varkom ne bude strana koja bi morala ispuniti odredbe Ugovora o interventnom zbrinjavanju otpada koje bi, u slučaju da dođe do konzumacije tog ugovora, uzrokovale potencijalne troškove u iznosu procijenjenom na 115 milijuna kuna“ – naglašava se u Varkomovu izvješću.

Rekapitulirajmo:

  1. Vladinom Uredbom se oduzimaju i varaždinskom Varkomu pripajaju ivanečki vodovodi i tvrtka Ivkom-vode čija je imovina vrijedna blizu 100 milijuna kuna
  2. u tvrtki Ivkom vode vlasničke udjele imaju sljedeći gradovi i općine
  • Grad Ivanec: 58,57%
  • Grad Lepoglava: 16%
  • Općina Maruševec: 9,23%
  • Općina Bednja: 8,28%
  • Općina Klenovnik: 4,2%
  • Općina Donja Voća: 3,72%
  1. činjenica je da se direktivom HDZ-ova ministra Tomislava Ćorića u Jerovec nastoji dovesti tzv. varaždinsko smeće
  2. time će Jerovec biti zatrpan za godinu do 1,5 godinu, a svi građani bivše Općine Ivanec bit će dovedeni u poziciju da nemaju kamo sa svojim otpadom
  3. uz sve navedeno, Uredbom Vlade još nam se „pakira“ i mogućnost da bi Ivančani, Lepoglavčani, Maruševčani, Klenovničani, Bednjančani i Voćanci - kao budući Varkomovi potrošači - mogli iz svog džepa plaćati i sanirati posljedice tuđih katastrofalnih politika te troškove izgubljenih sudskih sporova i to za smeće koje nisu stvarali?!
print