Novosti

KOMUNAL Za gradnju objekata i infrastrukture u gradskom proračunu za 2022. namijenjeno rekordnih 13,5 mil. kn

Petak

U ovogodišnjem gradskom proračunu je za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjeno čak 13,56 milijuna kuna.

To je gotovo dvostruko više nego lani, kada je za ove svrhe bilo planirano 6,92 milijuna kuna.

Od ukupne svote najviše se planira uložiti prometnice i prometne površine (5,43 mil.).

Od toga je više od milijun kuna namijenjeno proširenju Ulice A. Cesarca (gradnja, nadzor, otkup zemljišta), dok je daljnjih 1,45 milijuna planirano za uređenje odvojka III u Preradovićevoj ulici (potez od Osnovne škole prema okretištu autobusa s izlaskom na Kovačićevu ulicu).

Također, Grad je predvidio i novčana sredstva za uređenje Gajeve ulice (otkup zemljišta, geodetski projekt, pripremni radovi), za izradu projekata uređenja Gundulićeve ulice, za uređenje lokalnih cesta širom gradskog područja, sanaciju klizišta uz NC te za otkup zemljišta za autobusna stajališta.

Nadalje, 300.000 kuna namijenjeno je za potrebe otkupa zemljišta i pripremne radove na probijanju produžetka Ul. Metoda Hrga.

Planirana su i sredstva za izradu projekta proširenja odvojka Malezove ulice prema Ribičkom domu te za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu na Gmajni, u cilju otvaranja novih građevinskih područja. Više od 610.000 kuna predviđeno je za gradnju priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju.

Daljnjih milijun kuna rezervirano je za modernizaciju nerazvrstanih cesta iz Programa za 2022. širom gradskog područja te strmih cestovnih dionica u mjesnim odborima.

Također, ovim su programom predviđena i sredstva za projektiranje i postavljanje nove (dopunske) javne rasvjete.

Dječja igrališta, trgovi i parkovi

Daljnjih 2,62 milijuna kuna u proračunu je osigurano za uređenje i opremanje dječjih igrališta, trgova i parkova.

Najveći dio ovih sredstava namijenjen je gradnji biciklističkog i skate poligona u Ivancu te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi priprema za uređenje glavnog gradskog trga.

Za uređenje dječjih igrališta izdvojit će se 100.000 kuna, dok je za građevinske zahvate i uređenje gradskih groblja u Ivancu, Radovanu i Margečanu predviđeno 775.000 kuna.

Za ovu godinu planirana su i visoka ulaganja u gradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje komunalnim otpadom (4,22 milijuna kuna). Od te svote se 3,85 milijuna kuna odnosi na planirane izdatke za gradnju reciklažnog dvorišta u Ivancu.

Grad Ivanec će i u ovoj godini nastaviti s višegodišnjim projektom uređivanja problematične oborinske odvodnje na cijelom gradskom području, a za te potrebe osigurao je 225.000 kuna.

print