Novosti

GRADSKO VIJEĆE O referendumu, o korekcijama cijena odvoza otpada, na ruku roditelja koji rade u inozemstvu

Utorak

Svih 15 gradskih vijećnika, koji su sinoć sudjelovali u radu 11. sjednice Gradskog vijeća održane u Kinodvorani, podržali su prvi ovogodišnji rebalans proračuna Grada Ivanca. 

Njime je osigurano 170.000 kuna za potrebe provedbe lokalnog referenduma na kome će građani 20. veljače odlučivati o tome jesu li za pripajanje ivanečkih vodovoda i Ivkom-voda d.o.o. Ivanec Varkomu d.d. Varaždin te jesu li za to da se na odlagalište otpada u Jerovcu odlaže komunalni otpad iz grada Varaždina i 12 okolnih općina i gradova.

- Predviđenih 170.000 kuna za provedbu referenduma dio je projiciranog viška za koji već sad možemo reći da će Grad Ivanec ostvariti u svom poslovanju za 2021. godinu. Ovim izmjenama  prvobitno planirani proračun u iznosu od 63,38 povećavamo na 63,55 milijuna kuna. Nakon završnog računa uslijedit će pravi rebalans – obrazložio je gradonačelnikMilorad Batinić. 

Ispravljena nepravda prema roditeljima zaposlenim u inozemstvu

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno izmijenili Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u gradskim i privatnim dječjim vrtićima te kod dadilja. 

Ovu je odluku Gradsko vijeće donijelo nedavno, nakon što je prošla kroz javno savjetovanje (a u kome na nju nije stigla nijedna primjedba).

Međutim, pojasnio je gradonačelnik Batinić, kad je odluka ušla u primjenu, u gradsku upravu počeli su pristizati prigovori nezadovoljnih roditelja koji prihod ostvaruju radom u inozemstvu, a kojima je smještaj djece u vrtić najviše poskupio.

Nakon izvršene analize, gradonačelnik je uvažio njihove primjedbe te Gradskom vijeću predložio da promijeni Odluku:

-Prema dosadašnjoj odluci, ova skupina roditelja je temeljem činjenice da radi u inozemstvu bila svrstana u najviši cjenovni rang. Predlažem izmjenu odluke na način da se visina njihova sufinanciranja smještaja djece u vrtiću utvrđuje kao i kod svih ostalih roditelja, a to je prema visini prihoda domaćinstva – obrazložio je gradonačelnik, a Gradsko vijeće je takav prijedlog jednoglasno podržalo, čime je ujedno ispravljena nepravda prema roditeljima zaposlenim izvan Hrvatske.

Korekcija cijena odvoza otpada

Na sinoćnjoj sjednici je Gradsko vijeće donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada. 

Zbog obveza propisanih Zakonom, točnije zbog potrebe usklađivanja s posljednjim izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom (a čije odredbe za sobom povlače i korekciju cijena minimalne javne usluge), sva predstavnička tijela u RH, pa tako i Gradsko vijeće Ivanec, ovakve su odluke trebale donijeti zaključno s jučerašnjim danom, dakle, do 31. siječnja.

I dok svjedočimo da se na ovoj temi širom Hrvatske i u susjednim gradovima i općinama „lome koplja“ zbog ogromnog poskupljenja odvoza otpada (u nekim sredinama usluga poskupljuje po 100 i više posto!), ivanečko Gradsko vijeće ocijenilo je da predloženu Odluku može prihvatiti, jer je njome predložen porast cijene obavezne minimalne javne usluge odvoza otpada u iznosima koji neće ugroziti standard kućanstava i koji će, s druge strane, omogućiti održivo poslovanje Ivkoma d.d. 

Tako će građani odvoz miješanog komunalnog otpada (zelena kanta) umjesto sadašnjih 50,85 kuna ubuduće plaćati 57,63 kn (PDV uključen), što je 6,78 kn više.

Kućanstvima koja koriste uslugu odvoza i miješanog komunalnog i biootpada, usluga sa sadašnjih 73,50 kn raste na 80,23 kn (6,73 kn više).

Korisnicima koji kompostiraju otpad u svome kućanstvu cijena javne usluge zbrinjavanja otpada bit će manja 20 kuna mjesečno.

Za sve korisnike koji nisu kućanstva, cijena odvoza povećava se sa sadašnjih 67,80 na 84,75 kn (+16,95 kn), dok oni koji k tome koriste uslugu odvoza biootpada cijena sa sadašnjih 90,31 kn raste na 107,35 kn (+17,04 kn). U sve ove cijene je PDV uključen.

Učestalost odvoza otpada

U raspravi je naglašena (Mihael Slunjski, SDP) potreba povećanja broja odvoza reciklabilnog otpada, naročito plastičnog i metalnog. No, gradonačelnik Batinić upozorio je da je smanjena učestalost pojedinih vrsta otpada predložena radi smanjenja cijene usluge:

-Ako povećamo broj odvoza, to moramo i platiti, jer svako novo skupljanje otpada putem kamiona-smećara koji obilazi teren, moramo i platiti. Smisao ove odluke nije da na otpadu ostvarujemo dobit, ali ne smije biti ni minusa u poslovanju Ivkoma d.d. Pritom naglašavam da je ove godine u planu realizacija projekta gradnje reciklažnog dvorišta u Ivancu. U reciklažno dvorište će svi građani u svako doba, bez ikakvog dodatnog plaćanja, moći dovesti i odložiti višak otpada iz svojih kućanstava – naglasio je gradonačelnik.

Zdenko Đuras (HDZ) je također ocijenio da u eri u kojoj se sve manje skupljenog otpada uspijeva prodati (već Ivkom d.d. oporabiteljima treba skupo plaćati da ga uopće preuzmu) moramo biti odgovorni i osigurati da, s jedne strane, cijena minimalne javne usluge bude takva da sačuva održivost Ivkoma i, s druge strane, da je građani što manje osjete. 

Ocijenio je da će vjerojatno trebati i nadograditi sadašnje kriterije kojima su utvrđene kategorije građana koje ostvaruju pravo na (su)financiranje cijene javne usluge iz gradskog proračuna.

Batinić: Slijedi val poskupljenja, vodit ćemo brigu o najugroženijima

-Određene kategorije građana i dalje nastavljaju koristiti benefite koje i sada uživaju. A to su primatelji zajamčene minimalne naknade, staračka samačka domaćinstva s navršenih 70 godina, građani Jerovca, zatim korisnici koji imaju jedno ili više djece u dobi do 24 mjeseca te korisnici s problemima inkontinencije. Međutim, s obzirom na najavu velikog poskupljenja energenata i rast troškova života, u novom socijalnom programu koji dolazi pred nas o tome ćemo sigurno voditi brigu – poručio je M. Batinić.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada, izmijenjena i dopunjena Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta te financijsko izvješće Čistoće d.o.o. za 2020. godinu

print