Novosti

SASTANAK ČLANOVA GLAVNE SKUPŠTINE IVKOM-a Na odlagalištu u Jerovcu ne može se prihvatiti otpad iz drugih JLS-ova

Utorak

Odbijanje Ivkomove žalbe od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na rješenje Državnog inspektorata – Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije, kojim je Ivkomu d.d. naloženo da na odlagalištu Jerovec zbrine otpad iz Varaždina i 14 okolnih JLS-ova, bilo je glavna tema sastanka članova Glavne skupštine  Ivkoma d.d., održane u petak, 26. studenog.

Sastanku članova Glavne skupštine  su, uz izvršnog direktora Ivkoma d.d. Edu Rajha i predsjednika Upravnog odbora Branka Putareka, nazočili i predstavnici dioničara tvrtke, a to su gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić, načelnik Bednje Damir Poljak, načelnik Klenovnika Mladen Blaško i načelnik Maruševca Mario Klapša (načelnica Donje Voće Sanja Kočet se ispričala zbog nedolaska).

Na sastanku dioničara su izvršni direktor i predsjednik Upravnog odbora tvrtke izvijestili članove Glavne skupštine o navedenoj problematici i o dosad poduzetim radnjama.

Nakon rasprave, dioničari su ovlastili Upravu Ivkoma da protiv rješenja Ministarstva pokrene spor na Upravnom sudu RH.

Također, da odmah zatraži privremenu mjeru odgode izvršenja rješenja inspektora do donošenja pravomoćne odluke Upravnog suda, zbog nepopravljive štete koje bi izvršenje takvog rješenja prouzročilo Ivkomu.

Nadalje, vezano na činjenicu da su svi relevantni akti (od lokacijske i građevinske dozvole do ugovora o osnivanju prava građenja) predvidjeli da se na odlagalištu Jerovec odlaže otpad iz 6 gradova i općina ivanečkoga kraja, pa je sukladno tomu i bila izdana dozvola za gospodarenje otpadom koja predviđa godišnje količine isključivo za potrebe gradova Ivanec i Lepoglava te općina Maruševec, Bednja, Klenovnik i Donja Voća, svi nazočni ocijenili su da se, slijedom toga, ne može prihvatiti otpad iz drugih JLS-ova.

Vezano na činjenicu da je Varaždinska županija suvlasnik Centra za gospodarenje otpadom Piškornica (koji još uvijek nije izgrađen, a poništen je i javni natječaj za njegovu izgradnju), te  da rad odlagališta u Jerovcu ovisi isključivo o izgradnji Piškornice (jer se nakon popunjenja kapaciteta u Jerovcu neće imati kamo s otpadom), dioničari Glavne skupštine predložili su da se županu Anđelku Stričaku uputi zahtjev za aktivnim uključivanjem u problematiku odlagališta Jerovec.

Ovakve su zaključke, u ime gradova i općina – dioničara Ivkoma d.d., do trenutka objave ove informacije potpisali gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić, načelnik Klenovnika Mladen Blaško, načelnik Maruševca Mario Klapša i načelnica Donje Voće Sanja Kočet.

print