Novosti

MEĐUSTRANAČKO VIJEĆA GRADA IVANCA JEDINSTVENO Podrška pravnoj bitki za interese Grada i građana

Ponedjeljak

Na poziv gradonačelnika Milorada Batinića, cjelokupnu novonastalu problematiku vezanu uz tzv. varaždinsko smeće na svom je sastanku u srijedu, 24. studenog, razmotriloMeđustranačko vijeće Grada Ivanca, koje čini predsjednici svih političkih opcija koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća Ivanec. 

Nakon rasprave i analize, Međustranačko vijeće javnosti je uputilo sljedeće priopćenje:

„Predstavnici svih političkih stranaka i listi koje djeluju u Gradskom vijeću Ivanec izražavaju jedinstven i nepodijeljen stav, a to je oštro protivljenje svim namjerama i pritiscima na Grad Ivanec i Ivkom d.d. koji idu za tim da se u Jerovcuomogući odlaganje otpada iz 15 JLS-ova Varaždinske županije. 

Bez obzira na stranačke boje i opredjeljenja, svim opcijama koje djeluju u Gradskom vijeću zajednički su i primarni interesi građana i našega Grada, za koje ocjenjujemo da su najnovijim događanjima ozbiljno ugroženi. 

U tom kontekstu Međustranačko vijeće izražava zabrinutost zbog situacije koja bi mogla rezultirati ogromnom štetom zaGrad Ivanec, za zdravlje građana koje žive u blizini deponija te za interese svih građana Ivanca i bivše Općine Ivanec teizražava punu podršku izvršnoj vlasti Grada Ivanca i Ivkomud.d. za nastavak pravne bitke pokretanjem spora pred Upravnim sudom RH.

Međustranačko vijeće ukazuje na nepobitnu činjenicu da problem otpada u Varaždinu i 14 okolnih JLS-ova Grad Ivanec nije stvorio i stoga nitko nema od njega pravo tražiti da ga rješava na način koji je protivan interesima Grada i građana. U tom kontekstu upozoravamo sve odgovorne instance daodlagalište miješanog komunalnog otpada Jerovec ne može i ne smije biti rješenje za tzv. varaždinsko smeće.

Međustranačko vijeće Grada Ivanca apelira na sve aktere da svojim izjavama i postupcima ne uznemiruju građane i ne provociraju javni bunt i građanski prosvjed, koji je, u slučajuda se nastavi inzistirati na Jerovcu kao na rješenju problema za varaždinski otpad, i više nego izgledan“ – stoji u priopćenju koje potpisuju:

  • Gradonačelnik Milorad Batinić (Nezavisna lista – Za Ivanec)
  • Predsjednik GO HDZ-a Ivanec Zdenko Đuras
  • Predsjednik GO SDP-a Ivanec Dalibor Patekar (predsjednik Gradskog vijeća Ivanec)
  • Predsjednik Podružnice HNS-a Ivanec Nikola Sedlar
  • Predsjednica GO-a NS-Reformisti Jelena Pavleković
  • Predsjednica HSU Ivanec Danica Mesec
print