Novosti

Sredstva prikupljena u akciji „Ivanec pomaže Banovini“ idu Dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji – uključite se i vi!

Petak

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić sa svojim zamjenikom Markom Friščićem te s pročelnicom Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ljiljanom Risek jučer je boravio u posjetu Petrinji. 

Temeljem prethodnog dogovora, u zgradi gradske uprave održan je radni sastanak s gradonačelnicom Petrinje Magdalenom Komes. 

Tom je prilikom dogovoreno da će sva novčana sredstva koju je za akciju „Ivanec pomaže Banovini“ izdvojio Grad Ivanec (100.000 kuna) te dosad prikupljenih 30.000 kuna novčanih donacija od strane poduzetnika, obrtnika i građana biti usmjerena Dječjem vrtiću Petrinjčica u Petrinji.

Podsjećamo, nakon razornog potresa na Banovini, gradonačelnik Batinić je još početkom ove godine uputio poziv svim poduzetnicima, obrtnicima i građanima s područja grada Ivanca da se pridruže akciji prikupljanja novčanih sredstava i materijalnih dobara kako bi obnovili ili pripomogli u obnovi jednog u potresu porušenog objekta na Banovini.

Želja je bila da to bude objekt dječjeg vrtića, zdravstvene ambulante, škole ili nekog sličnog objekta općedruštvene namjene, u skladu s izraženim potrebama lokalne zajednice. 

U dogovoru s gradonačelnicom Petrinje, odabir je sada pao upravo na Dječji vrtić Petrinjčicu, koji će se modularno nadograditi kako bi se u njega što prije smjestio dio djece. 

Naime, od ukupno pet vrtićkih objekata dva su (Slap i Duga) teško oštećena u potresu i oni se obnavljaju.

Uz gradonačelnicu Komes, sa situacijom i potrebama vrtićagoste iz Ivanca je prilikom obilaska centralnog vrtića upoznala ravnateljica Nataša Vidović.

Ovom prilikom prenosimo i zahvalu koju je gradonačelnicaM. Komes uputila Gradu Ivancu i svima onima koji su na bilo koji način pomogli Petrinji i njenim stanovnicima u ublažavanju katastrofe koja ih je pogodila.

Gradonačelnik Batinić istaknuo je da su brojni građani, udruge i DVD-ovi odmah nakon potresa priskočili u pomoć, ali da i dalje kontinuirano pomažu.

-Mislim da je odluka o prioritetnom ulaganju u vrtić dobra poruka gradonačelnice, jer na mladima svijet ostaje. Nakon što je Petrinja stradala u ratu, još je više stradala u potresu. Najvažnije je što prije stvoriti pretpostavke da se obitelji,koje su se silom prilika iselile, vrate u svoje domove. Nakon dogovora da prikupljena sredstva idu dječjem vrtiću, ponovno ćemo pozvati naše sugrađane i poduzetnike s područja grada da se uključe, tako da vjerujem da će se naknadno prikupiti i više – izjavio je Batinić.

Pomognimo ranjenoj Petrinji!

Budući da je s Gradom Petrinjom kao investitorom dogovoreno da ivanečka donacija ide ciljano i strogo namjenski petrinjskim mališanima, pozivamo i dalje sve ljude dobra srca da se u ovu akciju uključe uplatom novčanih donacija na poseban transakcijski račun koji je namjenski, isključivo za te svrhe, otvorio Grad Ivanec.

HR9723600001815600004  Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec

Model HR68

Poziv na broj odobrenja: 7765-OIB uplatitelja

Opis plaćanja: Pomoć potresom razorenoj Banovini

 

Petrinja je teško ranjen grad i njena obnova (koja u ovom trenutku organizirano još nije započela) trajat će godinama. 

 

Teško su oštećene zgrade svih javnih službi (objekt Doma zdravlja izgleda kataklizmično, iseljena je i zgrada gradske uprave, a veći dio djelatnika radi u kontejnerima, obnovu treba i Hrvatski dom, u kome je poslovalo Pučko učilište itd.), a znatan dio grada, pogotovo u širem centru, je razoren.

 

Stoga je svaka donacija i pomoć dobrodošla. Pomoći možete i:

1. donacijom građevinskog materijala, ustupanjem građevinske operative i/ili djelatnika, donacijom opreme, namještaja i sl.; dobrodošlo je doslovce sve što može pripomoći vraćanju objekta u funkciju

 

2. pružanjem usluga (projektantskih, arhitektonskih, geodetskih, sve obrtničke usluge itd.) 

Svi poduzetnici, obrtnici i ostali donatori koji žele donirati robu ili usluge mole se da svoje povratne odgovore pošalju na e-mail projektni.ured@ivanec.hr, tel. 645 484 (042).

print