Novosti

Grad Ivanec ulaganja u prometne površine rebalansom povećao za gotovo 50%, s 5,56 na 8,55 mil. kn

Petak

Nedavnim rebalansom proračuna za 2021. godinu Grad Ivanecje uvelike povećao izdvajanja u svom Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena modernizaciji prometnica i prometnih površina. 

O kolikom je povećanju riječ pokazuje i podatak da su prvobitno planirana sredstva za te namjene u iznosu od 5,73 milijuna povećana za čak 2,8 milijuna, što u konačnici iznosi8,55 milijuna kuna ili gotovo 50% više u odnosu na prvobitni plan.

Povećana sredstva najvećim su dijelom namijenjena uređenju dvaju odvojaka u Ulici Petra Preradovića u Ivancu, gdje je u tijeku građevinski „bum“.

Tu će ubrzo započeti modernizacija sjevernog odvojka (bliže obilaznici), koji će pokrivati potrebe velikih poslovnih ulagača (SPAR) i dijela stambene zone, te južnog (bliže Osnovnoj školi), samo za potrebe stanara u stambenoj zoni.

Sjeverni odvojak je dug 170 metara, širine kolnika 5,5 m, s obostranim pješačkim stazama i zelenim pojasom. Južni odvojak je dug 144 metara, širine kolnika 4,5 metara, također s pješačkim stazama. Postavit će se i kandelaberska javna rasvjeta, kakva je i u ostatku ove zone.

Dodatnih 147.000 kuna je, uz već prije osiguranih 365.000 kuna (ukupno 512.000 kn), namijenjeno asfaltiranju strmih dionica nerazvrstanih cesta na području četiriju mjesnih odbora (Radovan, Bedenec, Ivanečka Željeznica, Salinovec),

Također, zbog potreba otvaranja prometnica u novoj građevinskoj zoni koju Grad otvara na području Gmajne u Ivancu, osigurano je 190.000 kuna za izradu projektne dokumentacije te geodetskog i parcelacijskog elaborata.

Od ukupnih 8,55 milijuna kuna za prometne površine, 6,4 milijuna namijenjeno je gradnji i rekonstrukciji prometnica, prometnih površina i nogostupa.

K tomu, još 2,14 milijuna kuna Grad ulaže isključivo umodernizaciju nerazvrstanih cesta koja ove godine obuhvaća asfaltiranja u mjesnim odborima Gačice, Lukavec, Stažnjevec, Punikve, Ivanečka Željeznica, Kaniža, Osečka, Radovan, Škriljevec i Bedenec.

Što se tiče programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta, on je i dalje u tijeku, a danas je asfalt položen na dionicu prema Izletištu Pet hrasti u Salinovcu te na jednu dionicu u Punikvama.

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u nedavno donesenim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata uređaja i komunalne infrastrukture Grada Ivanca za 2021. godinu.

print