Novosti

Održana 4. (elektronička) sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Srijeda

Članovi Gradskog vijeća Ivanec na svojoj su 4. sjednici održanoj elektroničkim putom u ponedjeljak, 2. kolovoza, jednoglasno donijeli odluku o kreditnom zaduženju Grada Ivanca u iznosu od 5,1 milijuna kuna na rok od 10 godina.

Kreditna sredstva iskoristit će se za provedbu triju investicija i to: za izgradnju i uređenje prometnica i javne rasvjete u Ulici Petra Preradovića u Ivancu u iznosu od 3,08 milijuna kuna, za uređenje trga u Margečanu u iznosu od 1,07 milijuna kuna te za energetsku obnovu stare škole u Salinovcu u iznosu od 952.460 kuna.

Razlozi zbog kojih je Grad Ivanec bio prisiljen ići u kreditno zaduženje jesu smanjeni prihodi u gradskom proračunu u odnosu na planirane, a što je poremetilo već započete, ali i neke druge planirane investicije u komunalnoj infrastrukturi, sportu i uređenju javnih površina.

Najveći poremećaj izazvala je činjenica da je Grad Ivanec ove godine kroz povrat poreza građanima vratio 3,8 milijuna kuna (povrati poreza isplaćuju se na teret Grada) pa se tako poticajna mjera Vlade negativno reflektirala na gradski proračun. 

Primjerice, Grad je lani građanima kroz povrat poreza vratio 1,7 milijuna kuna, dok je ove godine ta svota veća čak 120% i popela se na spomenutih 3,8 milijuna kuna. Zbog toga je došlo do manjka sredstava u proračunu za druge, već pokrenute i planirane investicije.

Također, bilo je planirano da se znatna sredstva za druge investicije (energetska obnova škole u Salinovcu i u Ulici V. Nazora 6) povuku temeljem raspisanih javnih poziva od strane nadležnih državnih institucija, međutim, ti javni pozivi nisu raspisani do danas, a s obzirom na visoki datum, nije sigurno da će uopće i biti raspisani do kraja ove godine.

Slijedom činjenice da su investicije već započete i da ih treba novčano pokriti, kao i zbog  potreba novih poduzetničkih i privatnih ulaganja koja sa svoje strane treba pratiti i Grad Ivanec (uređenje glavnih prometnica u stambenoj-poslovnoj zoni u Preradovićevoj ulici), vijećnici su jednoglasno donijeli odluku da se spomenuti problem riješi kreditnim zaduženjem. 

Budući da je kreditni anuiteti iznose oko 530.000 kuna godišnje ili oko 133.000 kvartalno, ocijenjeno je da je riječ o svoti koja ne može poremetiti poslovanje proračuna, ali zato kumulativna kreditna sredstva u ovom trenutku omogućuju Gradu da realizira navedene projekte.

print