Novosti

KONSTITUIRANO NOVO GRADSKO VIJEĆE Predsjednik Dalibor Patekar, potpredsjednici Josip Grđan i Zdenko Đuras

Petak

Nakon provedenih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave održanih 16. svibnja, u četvrtak, 10. lipnja, na sjednici održanoj u Kinodvorani, konstituirano je novo Gradsko vijeće Ivanec u mandatu 2021. – 2025. godine.

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Dalibor Patekar (SDP), a potpredsjednici su Josip Grđan (Nezavisna lista Milorad Batinić – Za Ivanec) i Zdenko Đuras (HDZ).

Budući da su dva izabrana vijećnika svoje mandate stavila u mirovanje (M. Batinić, zbog nespojivosti s dužnošću gradonačelnika, te Jasenka Friščić iz osobnih razloga), u novi saziv Gradskog vijeća ušli su sljedeći vijećnici: Ivan Sedlar, Josip Grđan, Goran Spasojević, Miroslav Rohtek, Božica Mudri, Antun Babić, Zdenko Đuras, Elvis Gotal, Martina Car Matišić, Ljudvek Cikač, Stjepan Kozina, Mihael Slunjski, Dalibor Patekar, Nikola Sedlar i Kristina Geci Smoljo.

Najviše vijećnika u Gradskom vijeću, šest, ima Nezavisna lista Milorad Batinić – Za Ivanec; HDZ/HSU ima 5 vijećnika, SDP dva, a po jednog vijećnika ima HNS – Liberalni demokrati s partnerima HSS-om braće Radić i BUZ-om te Narodna stranka – Reformisti.

Za predsjednika Mandatne komisije izabran je Josip Grđan (NL – Za Ivanec), a članovi su Elvis Gotal (HDZ) i Mihael Slunjski (SDP).

Mandatna komisija jedno je od radnih tijela Gradskog vijeća. Osniva se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i njena glavna zadaća su pitanja vezana uz utvrđivanje početka i prestanka mandata vijećnika te druga pitanja vezana uz mandatna prava.

Nadalje, za predsjednika Odbora za izbor i imenovanje izabran je Miroslav Rohtek (NL – Za Ivanec), a za članove Antun Babić (NL – Za Ivanec), Martina Car Matišić (HDZ), Nikola Sedlar (HNS – Liberalni demokrati) i Mihael Slunjski (SDP).

Ovaj odbor ovlašten je za predlaganje kandidata za sve izbore i imenovanja iz nadležnosti Gradskog vijeća (predsjednika, potpredsjednika, članova radnih tijela Vijeća itd.).

Na čelu novog Odbora za Statut i Poslovnik je Goran Spasojević (NL – Za Ivanec), dok su za članove izabrani Ljudvek Cikač (HDZ), Kristina Geci Smoljo (NS – Reformisti), Božica Mudri (NL – Za Ivanec) i Dalibor Patekar (SDP).

Temeljem zakonskih odredbi, kao ovlašteni sazivač konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela, sjednicu je vodila Irena Kresonja, v.d. pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu, a nakon toga Ivan Sedlar (NL – Za Ivanec), kao prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Nakon provedenog glasovanja za predsjednika Gradskog vijeća, vođenje sjednice preuzeo je Dalibor Patekar, koji je tom prilikom i zahvalio na izboru.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi svih navedenih radnih tijela Gradskog vijeća na svoje su dužnosti izabrani jednoglasno.

Pred vijećnicima se odmah našla i prva radna točka, a to je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama dužnosnika, članova Gradskog vijeća, radnih tijela i članova vijeća mjesnih odbora na području grada Ivanca.

Riječ je o gradskoj odluci koja se mora uskladiti s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a kojim su propisani limiti i iznosi za naknade koje se isplaćuju predsjedniku, potpredsjednicima i članovima predstavničkog tijela za rad u Gradskom vijeću. Njome je reguliran i iznos naknade za dužnosnike koji svoju dužnost ne obnašaju profesionalno (zamjenik gradonačelnika).

U odluku su se trebale unijeti i druge izmjene, a sve temeljem Zakona o LP(R) samoupravi po kome umjesto prijašnjih 17, Gradsko vijeće sada broji 15 članova, dok gradonačelnik, umjesto prijašnja dva, odsad ima jednog zamjenika.

Budući da je, temeljem zakonskih odredbi, odlukom predviđen blagi porast naknada za rad vijećnika, Z. Đuras i N. Sedlar u raspravi su se izjasnili da su protiv povećanja, da su dosadašnje naknade bile dostatne te da će kod izglasavanja ove odluke ostati suzdržani.

Kao zakonom ovlašteni predlagač ove odluke, na njihove rasprave očitovao se gradonačelnik M. Batinić:

- Naglašavam da su okviri koji definiraju novčani iznos naknada određeni Zakonom i Grad svoju Odluku o naknadama dužnosnika mora uskladiti sa zakonskim odredbama. Temeljem toga, došlo je do blagog povećanja naknada za vijećnike, s dosadašnjih 760 na 833 kune. Smatram da ove 73 kune nisu neko dramatično povećanje, to više što se od vijećnika očekuje aktivan rad u Gradskom vijeću i sudjelovanje u protokolarnim aktivnostima. Za potpredsjednike Gradskog vijeća predviđena je naknada u iznosu od 1.083 kune, što je povećanje od 320 kuna naspram dosadašnjeg iznosa od 760 kuna – ocijenio je Batinić.

- Treba naglasiti i to da su pojedine naknade jako smanjene. Do najvećeg smanjenja došlo je kod naknada za rad predsjedniku Gradskog vijeća, koja će ubuduće iznositi 1.250 kuna, što je puno manje nego dosad. Osobno smatram da su zbog znatnog angažmana u radu Vijeća te brojnih protokolarnih aktivnosti koje će oni obavljati ove naknade premale, međutim, zakon je jasan i moramo ga poštivati – izjavio je gradonačelnik.

- Također, ako vijećnici smatraju da su im naknade prevelike ili da ih ne žele, mogu ih se odreći u korist svoje stranke ili ih uplatiti u humanitarne ili neke druge svrhe. Upravo nam je u tijeku humanitarna akcija Zaklade Grada Ivanca i nitko se ne bi bunio ukoliko bi vijećnici svoje naknade uplatiti u korist ove akcije – zaključio je Batinić.

Odluka je potom izglasana većinom glasova vijećnika Nezavisne liste – Za Ivanec i SDP-a, dok su vijećnici ostalih opcija ostali suzdržani.

Nakon radnog dijela sjednice, skupu se obratio Draženko Jakopović, predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva. Svim izabranim vijećnicima uputio je čestitke te im poželio uspješan rad.

Obratio im se potom i gradonačelnik Batinić:

- Na meni je, kao čelniku izvršne vlasti, da predlažem, a na vama je, kao predstavničkom tijelu, donošenje odluka. Slijedom dobre prakse tijekom dosadašnjih mandata, i ubuduće ću uoči svake sjednice sazivati sastanke međustranačkog vijeća sa željom da se u donošenju odluka ključnih za naše građane detaljno informiramo i međusobno dogovaramo. Iako se sjednice Gradskog vijeća u pravilu održavaju jedanput na mjesec, pozivam vas da ih ne čekate, već i da prije toga otvarate pojedina pitanja za koja smatrate da su važna. Pozivam vas na suradnju; budimo konstruktivni i sadržajni, na dobrobit svih građana – poručio je Batinić te sve vijećnike pozvao na svečanu sjednicu u povodu Dana grada koja će se održati u četvrtak, 24. lipnja.

Ujedno je prvu radnu sjednicu GV najavio za sredinu srpnja.

print