Novosti

KINODVORANA IVANEC Predstavljen projekt proširenja Ulice Augusta Cesarca

Petak

Jučer je u kinodvorani održana prezentacija projekta proširenja Ulice Augusta Cesarca u Ivancu (koja vodi prema gradskom groblju).

Radi se o projektu kojim se rješava problem prometne zagušenosti ove zone, koja je posebno opterećena za vrijeme Svih svetih te kod pogreba, radi čega je prije nekoliko godina uvedena i posebna prometna signalizacija, slijedom čega ova cesta privremeno postaje jednosmjerna.

Pozivu Grada Ivanca odazvala se većina vlasnika parcela na kojima su predviđeni zahvati na proširenju ulice.

Tom je prilikom gradonačelnik Milorad Batinić sve nazočne u kratkim crtama upoznao s aktivnostima na rješavanju problema u zoni ivanečkog groblja, gdje postoji problem nedovoljne širine ulice te nedostatka parkirnih mjesta.

Kako bi se mogli prići rješavanju ove problematike, izrađena je projektna dokumentacija proširenja Cesarčeve ulice, a u tijeku je i izrada Urbanističkog plana uređenja groblja Ivanec, koja će dati planske osnove za daljnje zahvate na groblju.

Projektnu dokumentaciju izradio je Studio Nexar d.o.o. Ivanec, kao najpovoljniji ponuditelj temeljem provedenog postupka javne nabave.

Glavni projektant, Mario Herak, okupljenima je predstavio projektna rješenja za ovaj zahvat. Njime je predviđeno uređenje prometnice u duljini od 660 metara, s gradnjom kolnika širine 5,5 metara, s uređenjem odvodnje oborinskih voda, prilagodbom kolnih prilaza te korekcijom visinskih i tlocrtnih elemenata trase za projektnu brzinu kretanja vozila od 40 km/h.

Procijenjena vrijednost ovog zahvata je 1,45 milijuna kuna (bez PDV-a).

Nakon predstavljanja projektnih rješenja u raspravu su se uključili i vlasnici parcela, na čijim je dijelovima predviđeno proširenje prometnice, pri čemu je projektant dao i dodatna pojašnjenja vezana uz neke specifične elemente ovog projekta.

Na kraju sastanka vlasnici parcela obaviješteni su da će se od idućeg tjedna početi s aktivnostima na otkupu zemljišta, kako bi Grad što prije mogao predati zahtjev za građevinsku dozvolu te iduće godine započeti s radovima na proširenju prometnice.

Vlasnicima parcela su, za svakog individualno, predočeni i iznosi koje će im Grad isplatiti za njihove površine koje ulaze u obuhvat ceste.

O temi proširenja Cesarčeve detaljnije ćemo izvijestiti u idućem broju Ivanečkih novina.

print