Novosti

POČELA PROVEDBA EU PROJEKTA VRIJEDNA 644.235 KN U Ivancu zaposleno 5 gerontodomaćica

Ponedjeljak

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec sa svojim je partnerima – Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb,  Regionalnim uredom HZZ-a Varaždin i Općinom Maruševec - započelo s provedbom EU projekta Zaželi – Aktivne u zajednici, vrijednog 644.235 kuna.

U njegovu sklopu zaposleno je ukupno 7 žena, od kojih 5 s područja grada Ivanca.

Nove ivanečke gerontodomaćice su Petra Prokić, Ines Čovran, Verica Grabar, Vlatka Pofuk i Ivanka Gašpert (dok su Vesna Švetak i Spomenka Matijašec iz Maruševca).

Riječ je o ženama koje spadaju u skupinu teže zapošljivih osoba i koje zbog svoje dobi (preko 50 godina) teško dolaze do posla.

One će se tijekom idućih godinu dana brinuti o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama s područja grada Ivanca. Sredstva za provedbu projekta u 100%-tnom su iznosu osigurana iz EU socijalnog fonda.

print