Novosti

KOMUNAL 10 milijuna kuna u gradnju komunalne infrastrukture na području grada Ivanca u 2021. godini

Utorak

Proračunom Grada Ivanca za 2021. godinu izdvajanja za gradnju komunalne infrastrukture planirana su u ukupnom iznosu od 10 milijuna kuna (dok će se još 4,4 milijuna kuna uložiti u održavanje komunalne infrastrukture). 

Od toga je najviše sredstava, 3,44 milijuna, namijenjeno ulaganjima u prometnu infrastrukturu

U gradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa planira se uložiti 1,17 milijuna kuna. Ta su sredstva predviđena za uređenje lokalnih cesta, za proširenje Ulice A. Cesarca (projekti, otkup zemljišta), gradnju parkirališta u Šabanovoj ulici, proširenje Ul. A. Georgijevića kao i za otkup zemljišta za uređenje produžetka Ul. M. Hrga.

Također, osigurana su i sredstva za izradu projekata nove prometnice u zoni u Ivanečkom Naselju, za prometnice u Industrijskoj zoni te za projekte rekonstrukcije raskrižja DC 35 – Mihanovićeva ulica, za uređenje prijelaza na potoku Željeznica i itd.

Za nerazvrstane ceste 1,74 milijuna kuna

Modernizaciji nerazvrstanih cesta iz Programa za 2021.namijenjeno je 1,74 milijuna kuna.

Ove će se godine asfaltirati nerazvrstane ceste u Gačicama, Lukavcu, Stažnjevcu, Punikvama, Ivanečkoj Željeznici, Kaniži, Osečkoj, Radovanu i Škriljevcu.  

Također, u program je uvršteno i asfaltiranje strmih cestovnih dionica u Radovanu, Bedencu,  Željeznici i Salinovcu.

Za izradu elaborata javne rasvjete (projektna dokumentacija) te za dopunu rasvjete na gradskom području predviđeno je 200.000 kuna, dok je za aktivnosti na gradnji reciklažnihdvorišta građevinskog i komunalnog otpada planirano 475.000 kuna.

Dječja igrališta, trgovi i parkovi

Daljnjih 2,8 milijuna kuna u proračunu je osigurano za uređenje i opremanje dječjih igrališta, trgova i parkova (otkup zemljišta i pripremni radovi za uređenje glavnog trga u Ivancu, za uređenje biciklističkog pogona u Ivancu te za uređenje centra Margečana), kao i za gradnju i uređenje groblja u Ivancu, Radovanu i Margečanu.

Za Aglomeraciju Ivanec – 3,05 milijuna kuna

Ove godine počinje realizacija najvećeg komunalnog-infrastrukturnog projekta na području grada Ivanca, sufinanciranog iz EU fondova i drugih vanjskih izvora, a to je gradnja sustava pročišćivanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Ivanec. 

Riječ je o projektu vrijednom ukupno više od 216 milijuna kuna. Procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 173,04 milijuna kuna, a od toga Ivancu iz Kohezijskog fonda EU stiže 70% potrebnih sredstava ili bespovratnih 121,1 milijuna kuna.

Ostatak od 30% ili 41,56 milijuna kuna osigurat će se iz proračuna RH i Hrvatskih voda, a dio sredstava - 10,38 milijuna kuna kroz 3 godine - za ovu investiciju u obvezi je izdvojiti Grad Ivanec. 

Stoga je Grad za ovu godinu u proračunu osigurao potrebnih 3,05 milijuna kuna vlastitog udjela.

print