Novosti

GRADSKO VIJEĆE Donesen proračun Grada Ivanca za 2021. godinu vrijedan 53 milijuna kuna

Ponedjeljak

Većinom od 12 glasova vijećnika HNS-a, HSU-a i HDZ-a na 42. sjednici Gradskog vijeća održanoj u petak, 18. prosinca, donesen je proračun Grada Ivanca za 2021. godinu „težak“ 53,04 milijuna kuna.

Protiv proračuna glasovalo je troje vijećnika SDP-a, dok jedan vijećnik HDZ-a i jedan vijećnik NS Reformista nisu glasovali.

Nakon što je gradonačelnik Milorad Batinić, kao ovlašteni predlagač proračuna, odbio sva četiri amandmana koja je uputio SDP-ov vijećnik Čedomir Bračko, Klub vijećnika SDP-a očitovao se da neće glasovati za proračun.

Gradonačelnik Batinić po tom pitanju bio je jasan:

-Budući da je vijećnik predložio da se kompletna sredstva za namjene koje je istaknuo u svoja četiri amandmana osiguraju na poziciji namijenjenoj za otkup zemljišta za uređenje glavnog ivanečkog trga, čime bi na njoj ostalo nula kuna, amandmane sam odbio. Prihvaćanje amandmana značilo bi potpuno zaustavljanje realizacije projekta uređenja glavnog gradskog trga. Želi li na takav način SDP zaustaviti projekt uređenja gradske špice? – pita se gradonačelnik.

Napominje da je dosad za uređenje trga izrađen idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, a u tijeku je javna nabava za izradu glavnog projekta, kao temelj za dobivanje građevinske dozvole. A za to Grad Ivanec mora dokazati vlasništvo nad zemljištem na kojem je planiran zahvat i zato je u proračunu za 2021. bilo neophodno osigurati sredstva za otkup zemljišta.

U svom očitovanju Klub vijećnika SDP-a istaknuo je i više drugih razloga zbog kojih  je odbio podržati proračun, a to je, po njegovu mišljenju, sljedeće: nerealno povećanje proračuna za 4,5 milijuna kuna. Nadalje, da u proračun nisu ugrađene smanjene stope poreza na dohodak ni ukalkulirani povećani povrati koji će se u 2021. morati isplatiti temeljem oslobođenja plaćanja poreza na dohodak mladim radnicima; da Grad povećava prihode od komunalnih doprinosa i naknade što upućuje na novi „udar“ na građane; da benefiti koje Grad odobrava poduzetnicima za komunalno opremanje nisu rezultirali rastom poreznih prihoda iz kojeg bi se onda mogle isplaćivati pomoći potrebitima te da bi Grad trebao promijeniti svoj „smjer“ u kontekstu iseljavanja mladih iz Hrvatske.

U svom odgovoru gradonačelnik M. Batinić sve je navedeno pobio:

-Sve što SDP ističe da nije - od zakonom smanjenih stopa poreza na dohodak koje stupaju na snagu 2021. godine, povrata poreza mladim radnicima do fiskalnog izravnanja - sve to upravo JEST ukalkulirano u proračun za iduću godinu. Grad Ivanec proračun je planirao temeljem smjernica koje mu je dostavilo Ministarstvo financija, a koje su sebi već sadržavaju sve predviđene zakonske izmjene koje se tiču financiranja JLS-ova - ističe Batinić.

Nikakvi „udari“ i nikakva poskupljenja nisu predviđeni po pitanju komunalnog doprinosa i naknada. Ovi prihodi samo se vraćaju na razinu realizacije proračuna 2019. godine, dakle na svoju stvarnu razinu (čija je realizacija bila planirana prije negoli je uslijedilo smanjenje kao rezultat donesenih odluka Gradskog vijeća o mjerama i potporama za vrijeme COVID krize).

-Benefiti Grada Ivanca koji se primjenjuju kod formiranja poslovnih zona itekako su polučili rezultate i to potvrđuju baš svi pokazatelji – od povećanog broja poslovnih subjekata, smanjenja stope nezaposlenosti, povećanja prosječne plače, rasta poreznih proračunskih prihoda do značajnog pada korisnika zajamčene minimalne naknade. Grad Ivanec svojim programima stambenog zbrinjavanja ove je godine zaključio ugovore s 34 mladih obitelji, a provodi i niz drugih programa koji su ciljano usmjereni pomoći mladim poduzetnicima kao i za stvaranje primjerenog kulturnog, društvenog i sportskog života mladih – elaborirao je gradonačelnik.

Što se tiče amandmana vezana uz povećanje stipendija za 100 kn, gradonačelnik ističe da je on već ugrađen u proračun.

Naime, Grad je već predvidio (a o tome smo već i izvijestili) da od 1. siječnja 2021. tzv. socijalne stipendije s dosadašnjih 600 rastu na 700 kuna (za 36 korisnika), dok će studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja i dalje primati 800 kuna stipendije.

S obzirom na širinu problematike i opsežan dnevni red, detaljno o ovoj i drugoj problematici izvijestit ćemo u novom broju Ivanečkih novina. 

Na sjednici je većinom glasova, uz jedan protivan glas SDP-a, prihvaćen četvrti rebalans proračuna za 2020. godinu te prateće izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture i Programa javnih potreba u kulturi.

Uz „paketu“ s proračunom za 2021. godinu, vijećnici su usvojili proračunske projekcije za 2022. i 2023. godinu te sve prateće programe koji su sastavni dio najvažnijeg godišnjeg gradskog dokumenta: Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Ivanca, Program utroška sredstava šumskog doprinosa te programi javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi i sportu za 2021. godinu.

Slijedom svega navedenog, donesena je i Odluka o izvršavanju proračuna za 2021.

Vijećnici su usvojili i niz drugih odluka, među njima i Odluku o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima te usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja.

Donesena je i Odluka i o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2021. godini te o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika.

Usvojeno je i više točaka dnevnog reda koje se odnose na prostorno-plansku tematiku: Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje gradskih prostornih planova, a temeljem toga i  odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Ivanca, Urbanističkog plana uređenja Ivanca i Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca.

Usvojeni su i planovi djelovanja u 2021. vezanih uz sigurnosnu situaciju i to Plan djelovanja Grada Ivanca u slučaju prirodnih nepogoda te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada u 2021. godini, s trogodišnjim financijskim učincima.

Ovu, potonju temu prati i dokument pod nazivom Analiza sustava civilne zaštite na području grada Ivanca u 2020. godini.

Foto: Ilustracija uz članak - vijećnici na jednoj od prethodnih sjednica Gradskog vijeća Ivanec

print